5.sınıf 1.dönem 1.İngilizce Yazılı Sınavı Soruları

1
12729

2014 -2015 EDUCATION YEAR ATTAURK SECONDARY SCHOOL 1st TERM 1st WRITTEN EXAM

1. Aşağıdaki boşluğa seçeneklerden hangisi gelmelidir?

Ahmet: ………………………………………..
Ayşe: Ankara is the capital of Turkey.

a) What is the capital of Turkey?

b) What is the capital of  France?

c) What the capital of Turkey?

d) What of Turkey is the capital?

2. Where is İstanbul? Sorusuna aşağıdakilerden hangisiyle cevap verilebilir.

a) İstanbul is Turkey.

b) İstanbul is at Turkey.

c) İstanbul is in Turkey.

d) Turkey is in İstanbul.

3. Boşluğa ne gelmelidir.

Topkapı palace is………..İstanbul.

a) in b) at c)on d)next to

4. Aşağıdaki ülke başkent eşleşmelerinden hangisi yanlıştır.

a) Ankara – Turkey

b) Washington – the USA

c) Madrid – Italy

d) Rome – Spain

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur.

a) Ankara is Turkey.

b) Turkey is Ankara.

c) Ankara is in Turkey.

d) Turkey is in Ankara.

6. Aşağıdaki kelimelerin hangisi İnternet’e bağlanmak anlamına gelir.

a)go offline b) do online c) go online d)go

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamsızdır.(saçma bir cümle)

a) I comb my hair.

b) I comb my teeth.

c) I brush my teeth.

d) My teeth are clean.

8. “Her sabah 6.30 kalkarım” İngilizce olarak nasıl yazılır.

a) I get up at half past seven every morning.

b) I get up at half past six every morning.

c) I get up at half past ten every morning.

d) I get half past six every morning.

9. What ……. is it?

a)time b) your c)name d)taym

10.  “ It is quarter to ten” Türkçe nasıl yazılır?

a) Üçü on geçiyor.  b) Ona üç var
c)Ona çeyrek var d) Saat on.

11. Hale arrives home …… six o’clock.

a)on b)in c) of d)at

12. When do you have breakfast? Sorusuna aşağıdakilerden hangisiyle cevap verilebilir.

a)  I has breakfast in the morning.
b) I have breakfast in the evening.
c)  I have lunch in the morning.
d) I have breakfast in the morning.

13. in the / I / evening / tv / watch
Yukarıdaki kelimelerden kurallı bir cümle oluşturun.

a) I in the evening watch TV.
b) I the in evening watch TV.
c) I watch in the evening TV.
d) I watch TV in the evening.

14. When do you come home from school? Sorusuna aşağıdakilerden hangisiyle cevap verilebilir.

a) I come home from school in the afternoon.
b) I home come from school in the afternoon.
c) I come in the home from school afternoon.
d) I come home school from in the afternoon.

15) When do you ……. dinner? Sorusunda boşluğa hangisi gelelebilir.
a) has b) come c) breakfast d) have

16) “Her sabah dişlerimi fırçalarım” İngilizce çevirisi hangisidir?

a) I brush my tooth every morning.
b) I brush my teeth every evening.
c) I brush my teeth every morning.
d) I my teeth brush every morning.

17) is / the / where / florist/?
Yukarıdaki kelimelerden hangi soru oluşturulabilir.

a) Where the is florist?
b) Where the florist is?
c) Where is florist the?
d) Where is the florist?

18) Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

a) mosque

b) next to

c) chemist

d) school

19) Aşağıdakilerden hangisi yanında anlamına gelir?

a) near
b) between
c) behind
d) next to

20) Aşağıdaki boşluğa ne gelmelidir?

The police station is …………. the mosque and the shooping center.

a) Between

b) Near

c) Next

d) in front of

Cevaplarınızı aşağıdaki cevap formuna işaretleyiniz.

1)

A

B

C

D

2)

A

B

C

D

3)

A

B

C

D

4)

A

B

C

D

5)

A

B

C

D

6)

A

B

C

D

7)

A

B

C

D

8 )

A

B

C

D

9 )

A

B

C

D

10 )

A

B

C

D

11)

A

B

C

D

12)

A

B

C

D

13)

A

B

C

D

14)

A

B

C

D

15)

A

B

C

D

16)

A

B

C

D

17)

A

B

C

D

18)

A

B

C

D

19)

A

B

C

D

20)

A

B

C

D

GOOD LUCK.
Each correct  answer is 5 pts.

1 YORUM

  1. ya bir cevap anahtarı yokmu nereden bilecez cevapları zaten işaretlen miyo hadi sorular iyi ama geri kalanı baya kötü işretlenmiyo,cevap anahtarı yok ya şimdi napcam ortada kaldım bu soru yanlışmı doğrumu di ya tövbe tövbe

CEVAP VER