8.sınıf ingilizce 10.ünite konu anlatımı kelime çalışması

0
5282

too …..to….. yapısı video konu anlatımı

SIFAT + enough to + FİİL konu anlatımı

Unit – 10 Reading For Entertainment
Ünite içerisinde bilmemiz gereken ifadeleri öğrenmeye çalışalım.

set : kurmak , ayarlamak
Set the alarm clock : çalar saati kurmak

story book : hikaye kitabı
novel : roman
What kind of books does Ercan like reading?
Ercan ne tür kitaplar okumayı sever ?
Ercan likes reading story books and novels.
Ercan hikaye kitapları ve roman okumayı sever.

fiction : kurgu ,hayal ürünü roman ,kurmaca,uydurma
nonfiction : kurgusal olmayan eser
Does Erman prefer fiction or nonfiction novels ?
Erman hayal ürünü olan romanlarımı yoksa hayal ürünü olmayan romanlarımı sever.

realistic story : gerçekçi hikaye
fantasy : uydurma ,kurgu
realistic story : gerçekçi hikaye
A realistic writer should write realistic and non fiction stories.
Gerçekçi bir yazar gerçekçi ve kurgu olmayan hikayeler yazmalıdır.
Fiction stories are always fantasies of the authors.
Uydurma hikayeler daima yazarların kurgularıdır.

re- : ön ektir ve fiillere eklenir , o eyleme tekrar anlamı kadar.
rewrite : tekrar yazmak
retell : tekrar söylemek
Rewrite is a verb.
Rewrite bir fiildir.

absent minded : boş kafalı ,aklı başında değil ,dalgın,unutkan
apologise :özür dilemek
An absent minded person in the bus took my umbrella before she got off it but she noticed after I had warned her so she apologised for her mistake.
Otobüste dalgın bir kimse inmeden önce şemsiyemi aldı fakat onu uyardıktan sonra farkına vardı ve bu yüzden hatası için özür diledi.

time travel : zamanda yolculuk
Ask your parents whether they have ever read stories about time travel .
Anne babanıza zamanda yolculukla ilgili hikayeler okuyup okumadıklarını sorun.

enourmous – big- gigantic -huge : büyük ,devasa ,muazzam , dev gibi anlamına gelen dört kelime ve bu dört kelimenin anlamı birbirine çok yakındır.

The pullover was too big to fit into me.
Kazak bana uymayacak kadar büyüktü.

mission : görev
I am old enough to achieve missions to be given.
Bana verilen görevleri yerine getirecek kadar olgunum.

by chance :şansla,şans eseri
cave :mağara , boşluk
We have found a cave in the forest by chance
Ormanda şans eseri bir mağara bulduk.

conclusion : sonuç
Readers should not guess the conclusion of a story.
Okuyucular hikayenin sonunu tahmin etmemeli.

footstep : ayak izi
laser : lazer
He developed a new lazer tool to show footsteps even after a year.
Bir yıl dahi sonra ayak izlerini gösterecek bir lazer cihaz geliştirdi.

plot : olaylar dizisi ,tema , hikâyenin konusu
setting : hikayenin geçtiği yer
A writer should prepare a plot and a setting for the work first.
Bir yazar ilk önce çalışması için bir olaylar dizisi ve hikayenin geçtiği yeri hazırlamalı.

stick : çubuk ,yapışmak
resolution : netlik,çözünürlük,azim,kararlılık
shadow : gölge
dizzy : sersemlemiş ,kuş beyinli,başı dönmüş
When I feel dizzy , I just see shadows.
Sersemlemiş hissetiğim zaman sadece gölgeleri görüyorum.

peaceful : barışçıl
sharp : keskin
terrified : korkmuş
Sharp shooters were looking for the the guilty among the terrified and peaceful people.
Keskin nişancılar korkmuş ve barışçıl insanların arasında suçluyu arıyordu.

bark : havlamak
contain : içermek
rescue : kurtarmak
ruin : harabe ,harap etmek
scream : çığlık atmak
After the scream and bark , I ran to the ruins to rescue the little girl and her dog.
Çığlık ve havlamadan sonra küçük kızı ve köpeğini kurtarmak için harabelere koştum.

İngilizce Ders Kitabı – İngilizce Çalışma Kitabı – İngilizce Öğretmen Kitabı

8-sinif-ingilizce-kitabi-indir
İngilizce Kitap İndir

ingilizce 8.sınıf 10.ünite konu anlatımı enough – too – ingilizce bağlaçlar ve eski konuların tekrarı ve bilinmeyen kelimeleri kavratmak üzerinedir.

CEVAP VER