8.sınıf ingilizce 2.ünite konu anlatımı ve kelime çalışması

0
3548

-ful eki isimden sıfat türetmek için kullanılır.
-ly eki sıfattan zarf türetmek için kullanılır.

care (bakım,dikkat) → careful (dikkatli) → carefully
success (başarı) → successful → successfully
hope (ümit,umut)→ hopeful → hopefully

study skills : çalışma şekilleri,çalışma becerileri
Study skills may affect your success.
Çalışma şekilleri başarını etkileyebilir.

improve : ilerletmek ,geliştirmek
Study methods may improve my learning.
Çalışma metotları öğrenmemi geliştirebilir.

Fiilden isim türetmek için fiiile -ing eklemelisiniz.
learn → learning

perhaps : belki (eş anlamlısı maybe)
Perhaps I will get a very successful school report at the end of this year.
Bu sene sonunda belki de çok iyi bir karnem olacak.

left-handed : sol elli
right-handed : sağ elli
I am not a left-handed person but I am a right-handed person.
Sol elli bir kişi değilim , sağ elli birisiyim.

memory : hafıza
memorize : ezberlemek
Our memory is perfect.
Hafızamız kusursuzdur

whole : bütün,tüm
Study whole subject.
Tüm konuya çalışın

during :  süresince,müddetince
Don’t make noise  during English classes.
İngilizce dersleri esnasında gürültü yapmayın
left brain learners : sol beynini kullanarak öğrenenler
right brain learners : sağ beynini kullanarak öğrenenler
LB learners özellikleri

It’s easy for them to remember people’s names.
İnsanların isimlerini hatırlamak onların için kolaydır.

They like reading and words are important.
Okumayı severler ve kelimeler önemlidir.

They use their logic.
Mantığını kullanırlar.

They try to learn details first
İlk önce detayları öğrenmeye çalışırlar.
RB learners özellikleri

It’s easy for Left brain learners to remember people’s faces.
Sol beyinli öğrenenler için insanların yüzlerini hatırlamak kolaydır.

Music is important for them.
Müzik onlar için önemlidir.

They first try to learn the subject generally.
Konuyu genel olarak öğrenmeye çalışırlar.

They are emotional.
Duygusaldırlar.

8.sınıf ingilizce ders kitabı çalışma kitabı öğretmen kitabı ve tüm soruların cevapları

8-sinif-ingilizce-kitabi-indir
İngilizce Kitap İndir

If clause tip 0-1 konu anlatımı

UNIT 2 – ROAD TO SUCCESS
Realistic → gerçekçi
Loud → ses olarak yüksek
İntuitive → içgüdüsel
Analytical→çözümsel
Logical → mantıklı
Close→yakın
Verbal→sözel
Boring → sıkıcı
independent → bağımsız
Quick → hızlı
Silent → sessiz
Sensitive →duyarlı,hassas
Active→aktif
Quiet→sessiz
Independent→bağımsız
Careful → dikkatli
Regular → düzenli
Serious → ciddi
Slow → yavaş
Interpersonal Inteligence → kişisel zeka

CEVAP VER