8.sınıf İngilizce 5.ünite konu anlatımı kelime bilgisi

1
7650

SIMPLE PAST TENSE VIDEO İÇERİĞİNDE NELER VAR

  • Simple past tense ile cümle kurma
  • Düzenli fiiller ile simple past tense
  • Düzensiz fiiller ile simple past tense
  • Was – were ile past simple tense konu anlatımı
  • Yukarıdakilerin hepsi toplamda 1 saat 10 dakikalık sunumda anlatılıyor.


PAST CONTINUOUS TENSE VIDEO

Unit -5 Atatürk : The Founder of Turkish Republic

8.sınıf İngilizce kitaplarında 5.ünite Atatürk’ün hayatı konusu üzerinden işleniyor , bu ünite ile ilgili ve Seviye Belirleme Sınavında çıkması çok olası kelimeleri türkçe anlamları ve örnek cümleler ile anlattık.
proud of : -den gurur duymak
We ought to be proud of our parents.
Annemizden ve babamızdan gurur duymalıyız.
lead : liderlik – önderlik etmek
great leader : ulu önder
Atatürk,the Great Leader , led the Turkish nation 1919 to 1938.
Ulu önder Atatürk Türk milletine 1919 dan 1938 değin önderlik etti.
chief commander : baş komutan
Who was the Chief Commander in the Independence War of Turks ?
Türklerin Kurtuluş savaşında baş komutan kimdi?
graduate from : -den mezun olmak
Mustafa Kemal Atatürk graduated from the Salonica Military Secondary school.
Mustafa Kemal Atatürk Selanik askeri orta okulundan mezun oldu.
perfection : kusursuzluk
Who knows what Kemal means ?
Kemal’in ne anlama geldiğini kim biliyor?
It means perfection.
Kusursuzluk anlamına geliyor.
chairman : başkan
Who was the chairman of the Erzurum and Sivas Congresses?
Erzurum ve Sivas kongrelerinin başkanı kimdi?
Atatürk was the chairman of the Erzurum and Sivas Congresses.
Atatürk , Erzurum ve Sivas kongrelerinin başkanıydı.
Turkish Grand National Assembly : Türkiye Büyük Millet Meclisi
Atatürk was the first president of the Turkish Grand Natioanl Assembly.
T.B.M.M nin ilk başkanı Atatürk’tü.
peace : barış
Peace at home ,Peace in the world.
Yurtta sulh cihanda sulh.
Atatürk always believed peace was the most significant thing in politics.
Atatürk daima barışın politikada en önemli şey olduğunu inanırdı.
make reform : reform yapmak
Atatürk made reforms in the fields of politics ,social,legal,economy,education and culture in the first years of the republic.
Atatürk , cumhuriyetin ilk yıllarında politika,sosyal,yasal,ekonomi,eğitim ve kültür alanlarında reform yaptı.
great offensive : büyük taarruz
When did Atatürk start the Great Offensive?
Atatürk Büyük Taarruzu ne zaman başlattı?
could : -ebilirdi , -ebiliyordu (geçmişte yapabildiğimiz şeylerden bahsederken kullanmaktayız)
could not (couldn’t) : could ‘un olumsuzudur.
The Greek army couldn’t learn Atatürk’s plans.
Yunan ordusu Atatürk’ün planlarını öğrenemedi.
stone :taş
marble : mermer
travertin :traverten
So many people worked to build Anıtkabir and used stones , marbles and travertins.
Çok kişi Anıtkabir’i inşa etmek için çalıştı ve taş,mermer ve traverten kullandılar.
win : kazanmak
winner : kazanan
We won the Gallipoli War in 1915.
Çanakkale savaşını 1915’de biz kazandık.
Turkish armies were the winner at the end of Gallipoli War.
Türk orduları Çanakkale savaşının sonunda kazandı.
found: kurmak
founder: kurucu
Atatürk was the founder of Turkish republic.
Atatürk Türkiye Cumhuriyetinin kurucusudur.
A: When did Atatürk found Turkish Republic?
Atatürk , Türkiye Cumhuriyeti’ni ne zaman kurdu?
B:He founded it in 1923.
Atatürk , 1923 ‘te onu kurdu.
8.sınıf ingilizce ders kitabı çalışma kitabı öğretmen kitabı ve tüm soruların cevapları

8-sinif-ingilizce-kitabi-indir
İngilizce Kitap İndir

1 YORUM

CEVAP VER