8.sınıf İngilizce 8.ünite konu anlatımı kelime bilgisi

0
3200

For – Since Konu Anlatımı


Can Could May Might Will Would ile Rica Cümleleri Konu Anlatımı

8.sınıf İngilizce Ders Kitabı , Çalışma Kitabı , Öğretmen Kitabı ve tüm cevaplar

8-sinif-ingilizce-kitabi-indir
İngilizce Kitap İndir

8.sınıf İngilizce 8.ünite kelime bilgisi

bill : fatura
I have paid the bill this morning.
Bu sabah faturayı ödedim.
scout : izci ,keşfe çıkmak,keşif
I haven’t seen any scouts in Belgrad forests since 2010.
İki bin ondan beri Belgrad ormanlarında hiç izci görmedim
charity : hayırseverlik,hayır işi
Mr.Gencal has devoted himself to charity for twenty years .
Gencal Bey yirmi yıldır kendini yardım işlerine adadı.
cooperation : yardımlaşma
I always advise you cooperation but not competition.
Size her zaman yardımlaşmayı tavsiye ediyorum , yarışmayı değil.
errands : ıvız zıvır işler ,ayak işleri
Children had better help their parents doing errands at home.
Çocuklar ev işlerini yaparak anne babasına yardım etmeli.
grocery : bakkallık ,bakkal
Grocery was very popular in 90’s Turkey.
Bakkallık 90ların Türkiye’sinde çok popülerdi.
lawn mover : çim biçme makinesi
Using lawn mover must not be so hard .
Çim biçme makinesi kullanmak çok zor olmamalı.
pair : bir çift
A pair of socks he had bought lost.
Onun aldığı bir çift çorap kayboldu.
roll : rulo , yuvarlamak
A roll of dollars were found on the road .
Yolda bir rulo dolar bulundu.
chop : doğramak
A Woodman had chopped ten trees .
Bir ormancı on ağacı doğradı.
borrow : ödünç almak
lend : ödünç vermek
I would like to learn the difference between these two words ‘ borrow ‘ and ‘ lend ‘ ?
Borrow ve lend kelimeleri arasındaki farkı öğrenmek istiyorum.
shred : dilimlemek ,ince parçalara ayırmak
He shredded the meat to cook in the evening.
Akşamleyin pişirmek maksadıyla eti şeritler halinde kesti.
throw : atmak , fırlatmak
Gökmen threw the ball he had found on the road on the roof of the house in the corner.
Gökmen , yolda bulduğu topu köşedeki evin çatısına attı.
but : ama
and : ve
because : çünkü
so : bu yüzden , bundan dolayı
I ran the car to drive to my hometown yesterday and firstly went to Yenikapı Port because seaway was cheaper and faster but the boat waved too much so the cruise was disgusting .
Dün arabayla memleketime gitmek için arabayı çalıştırdım ve ilk önce Yenikapı iskelesine gittim çünkü denizyolu daha ucuz ve hızlıydı ama gemi çok fazla sallandı bundan dolayı gemi yolculuğu mide bulandırıcıydı.

CEVAP VER