Adverbs

4
10333

Zarflar

Birşeyin nerede(where),ne zaman(when),neden(why),nasıl(how) olduğunu ifade eder ve sıklıkla cümle sonunda kullanılır.Dersin ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim şekilde adverblerin (zarfların) farklı çeşitleri vardır.

 • Nasıl zarf oluştururuz ;

Çoğu zaman isimlere ve sıfatlara “-ly” ekini eklemek suretiyle oluşturulur.

adjective (sıfat) adverb (zarf)
slow (yavaş) slowly  (yavaşça ,yavaş bir şekilde)
frequent(sık) frequently  (sık sık,sık bir biçimde)
 • “-y ” ile biten sıfatlardan zarf türetmek istersek” -y ” düşer , ” -ily ” kullanılır.(-y den önce bir sessiz harf olmalı)
busy (meşgul,faal,işlek) busily (faal olarak)
angry(kızgın) angrily (kızınlıkla)
 • Sıfat ” -e ” ile bitiyorsa , “-e” düşer,”-ly” eklenir.
true (gerçek) truly (gerçekten)
 • -ly ile biten sıfatlarda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok.

örnek : heavenly

İstisnai durumlar :

good well
nice nicely
sly (kurnaz) slyly (kurnazca,muzipçe)
Bazı durumlarda -ly eki eklenmez.Aynen sıfat formu kullanılır.
fast (hızlı) fast(hızlıca)
straight(düz,doğru) straight (doğruca)
hard(zor) hard (zor biçimde,zorlukla)

Örnek cümleler

Adjective
That is a comfortable armchair.
O rahat bir koltuktur.(Comfortable sıfattır,bu sıfattan zarf türeticez)

Adverb
She lives comfortably.
O rahat bir hayat yaşar – rahatça yaşar (comfortable ‘dan zarf türettik comfortably)

Sandra will be a nice woman.(nice >>> Adjective)
Sandra güzel bir kadın olacak.
She behaves nicely.(nicely >>> Adverb)
Hoş biçimde davranıyor.

 • Zarflar sıfatları niteleyebilir.

The chair is pretty heavy.
Sandalye oldukça ağırdır.

 • Bir başka zarfı ,yine bir zarf niteleyebilir.

They cooked really quickly.
Onlar gayet hızlı yemek yaptılar.

Zaman ve yer ifade etmesi için isimleri niteleyebilir.

the event yesterday.
Dünkü olay

Zarflar ,determiner’ları,sayıları ve zamirleri niteleyebilir.almost,around,hardly, about,nearly gibi “adverb”ler kullanılabilir.

About thirty people saw him outside .
Onu dışarıda yaklaşık otuz kişi gördü.

Zarf Türleri

 • Adverbs of degree

Birşeyin gücünü yada yoğunluğunu ifade etmekte kullanırız.How strong…,How big.. gibi sorulara cevap verirler.

 • Adverbs of degree içerisinde şunları görebiliriz :
very profoundly almost totally adequately
çok derinden hemen hemen tamamiyle yeterince
entirely extremely highly hugely tremendously
tamamen aşırı derecede yüksek derecede muazzam biçimde muazzam şekilde
immensely greatly moderately partially practically
çok fazla fazlasıyla kısmen kısmen pratik olarak
perfectly virtually strongly
kusursuz biçimde nerdeyse kuvvetlice

We spoke very loudly.
Çok sesli konuştuk.

 • Adverbs of duration

Birşeyin ne kadar sürdüğünü ifade eder.

briefly – shortly forever long permanently temporarily
kısaca daima uzun süre daima geçici olarak

The service in the bank temporarily halted.
Bankadaki işler kısa bir süre durdu.

 • Adverbs of manner

Bir işin nasıl yapıldığına yada yapılması gerektiğine işaret eden zarflardır.

Harrie mended the radio carefully and patiently.
Harrie radyoyu dikkatli ve itinalı bir şekilde tamit etti.

Yapısal özellikler

 • -l ile bitiyorsa -ly eklenir

careful — carefully

 • -y ile bitiyorsa -y yerine -ily eklenir

busy — busily

 • -ble ile bitiyorsa -bly olarak kullanılır.

capable — capably

Adverbs of place

Bir olayın nerede olduğunu ifade ederler.

somewhere,abroad,underground, anywhere, here, upstairs,outside, there,downstairs gibi ifadelerdir.

You must be there at five o’clock.
Saat beş orada olmalısın.

The cute pussy was found upstairs.
Sevimli kedicik üstkatta bulundu.

Adverbs of probability

Birşeyin olma olasılığını ifade ederler.

certainly doubtless maybe possibly definitely perhaps probably
kesinlikle şüphesiz belki imkan dahilinde katiyen belki muhtemelen

The show certainly starts on time.
Show kesinlikle vaktinde başlayacak.

Adverbs of time

 • Bir olayın olma vakti hakkında bilgi verir.

We are going to have a renault car on Sunday.
Pazar günü bir renault arabamız olacak.

Örnekler

Adverbs of frequency konusu için tıkla.

Verilen Sıfatlardan Zarf türetin

Sıklık zarfları konu anlatımı

Yer Zarfları

4 YORUMLAR

 1. Paylaşım için teşekkürler daha detaylara girmenizi öneririm. O zaman daha anlaşılır anlatımlar ortaya çıkar.

 2. bu site çok güsel. herkes faydalanabilir. çok teşekkür ederim bu bilgileri paylastığınız için ve böyle güsel bir site olusturduğunuz için 🙂

CEVAP VER