basit ingilizce
temel ingilizce bilgileri dersleri

May I yapısı rica cümlelerinde ve izin isterken kullanılır. Yapmak istediğimiz bir şeyi “May I” ‘dan sonra cümleye ekleriz. Bu eklenen mutlaka bir fill olmalıdır ve bu fiil soru cümlesinin yüklemi olacaktır. May I yapısı oldukça kibardır ve resmi ilişkiler söz konusu ise kullanılması daha uygundur. Diğer durumlarda “Can I “ yapısı da kullanılabilir.
Örneklerle bu yapıyı açıklamaya çalışalım.
May I take your umbrella? (Şemsiyeni alabilir miyim?)
(söyleniş: mey ay teyk yor ambırella)

Cevap verirken kısa cevaplar için:
Olumlu cevap verirken:
Yes, you may.( Evet, öyle yapabilirsin)
(söyleniş: yes yu mey)
Olumsuz cevap verirken:
No, you may not.( Hayır, öyle yapamazsın)
(söyleniş: no yu mey nat)
Daha net anlayabilmeniz için birkaç örnek daha vermek istiyorum
Cümle 1:
May I have a cup of coffee? ( Bir fincan kahve içebilir miyim?)
söyleniş: mey ay hev e kap of kofi
Yes, you may. (evet içebilirsin)
İngilizce dersine geç kalmışsanız şunu demelisiniz:
Cümle 2:
I am sorry, I am late. May I come in?
(özür dilerim, geç kaldım. İçeri girebilir miyim)
(söyleniş: Ay em sori ay em leyt. Mey ay kam in)
Cümle 3:
May I go to a party in my friend’s house?
arkadaşımın evindeki partiye katılabilirmiyim
söyleniş: mey ay go tu e parti in may friendz havz

Alternatif cevaplar :
Of course – tabiki ( onaylar )
Sure – elbette ( onaylar)
No,not right now. – Hayır şimdi değil(olmaz). ( onaylamaz)

May I take your hat sir ? ifadesinin kullanıldığı bir çizgi film videosunu seyredelim ve dinleyelim böylelikli telaffuz ve dinleme anlama becerimizi de geliştirmiş olacağız.

Selamlaşmalar

Günün farklı saatlerinde farklı ifadelerle selamlamalarda bulunuruz.

Sabah saatlerinde :

Good morning (günaydın-iyi sabahlar)
Gut morning

Öğlen saatlerinde :

Good afternoon (Tünaydın-iyi öğlenler)
Gudeftırnuun

Akşam saatlerinde :

Good evening(iyi akşamlar)
Gudivning

Geceleyin :

Good night (iyi geceler)
Gudnayt

Aslında “good night” tam bir selamlama ifadesi değildir.Bir dilek,bir temennidir.

07.00 : Good morning
14.00 : Good afternoon
19.00 : Good evening
23.00 : Good night

Karşılaşmalarda Selamlama

Bir kimseyle karşılaştığımızda farklı şekillerde kendisini selamlayabiliriz.

Hi! (hay)  – Hello (hello) –Hey(hey) – Howdy (havdi) – sup(sab)

Vedalaşma

Aşağıdaki ifadeler ( hoşça kal –hoşça kalın) anlamında kullanılır.

Bye(Bay)
Bye bye (bay bay )
Goodbye (gudbay)

Vedalaşırken görüşürüz manasında

See you. (si yu) ifadeside kullanılabilir.

Hal – Hatır Sorma

Bir kimseye nasılsın diye sormak istersek “ how are you ? “  sorusunu kullanırız.

How are you ? ( hav ar yu)
Cevap olarak aşağıdaki ifadeler kullanılabilir :
Fine. (iyi)
(fayn)
Fine,thanks.(iyi,teşekkürler)
(fayn tenks)
Fine,thanks.And you?(iyi ,tşkler.Ya siz ?)
Fayn tenks.End yu ?
I’m fine.(iyiyim)
(aym fayn)

Tanışma

Bir kimsenin adını öğrenmek için aşağıdaki soruyu sorarız :

What is your name ?
Vat iz yor neym
Kısaltma : What’s your name?
Vats yo neym

Bu soruya cevap olarak şu kullanılabilir:
My name is Özgür.(May neym iz Özgür)
My name’s Özgür.(May neyms Özgür)

Kendimizi tanıtırken kulllanabileceğimz diğer bir ifade  : I am Özgür.( Ay em özgür)
Kısaltma : I’m Özgür.
(Ben Özgür)

Tanışma sonrasında memnuniyetimizi dile getirmek için şu iki ifade kullanılabilir.

Nice to meet you.(Nays tu miit yu)
Seninle(Sizinle) tanışmak güzel.

Pleased to meet you.(Plizid tu miit yu)
Seninle(Sizinle) tanışmak güzel

18

Dil becerilerinde geliştirilmesi gereken alanlardan bir taneside okumadır.Sadece ingilizce okuma ile kalmaz bu ; okuduğunu anlama,okuduğu ingilizce metinlerle ilgili sorulara cevap verebilme, okuduğu mesela bir hikayeyi özetliyebilme yada onunla ilgili bir sonuç yazabilme.İşte bu becerilerin geliştirilebilmesi için sizlere tam 100 adet ücretsiz ingilizce sesli hikayeler sunuyoruz.

68

5 sınıf ingilizce konularına kısa kısa değinerek tekrar yaptıktan sonra ingilizce testleri ile konuları pekiştirmeye çalışacağız tontonlar.

5 sınıf ingilizce konu anlatımı

Selamlaşma ( tobe fiili )

Selam vermek için ” Hello ” kelimesi kullanılır.

Unit 11 Personal Goals
personal : kişisel
goal : hedef
Would like to konua anlatımı

I agree : aynı fikirdeyim
I don’t agree (I disagree) : aynı fikirde değilim.
Bu iki yapı birisiyle aynı düşünceleri paylaştığını yada zıt fikirlere sahip olduğunu ifade etmekte kullanılır.
I agree with you about helping disabled people.
Engelli insanlara yardımla ilgili seninle hem fikirim.

Nazlı : Cemil said he was the most successful student in the class.
Cemil sınıftaki en başarılı öğrenci olduğunu söyledi.
Veli : I don’t agree with Cemil.
Cemille aynı fikirde değilim.

I think / I suppose / In my idea / In my opinion : bence , bana göre , benim fikrime göre .
I think İlayda is most successful student.
Bence İlayda en başarılı öğrenci.

in order to : …için…
Maksadımızı bildirmek için kullanırız. in order to ‘yu takiben bir fiil kullanmak gerekmektedir.
bite : ısırmak
The bear approached the people sneakingly in order to bite and eat them.
Ayı insanları ısırıp yemek için sinsice yaklaştı.

adulthood : erginlik,yetişkinlik,reşitlik
childhood : çocukluk
When were you happier ? In your childhood or in your adulthood ?
Ne zaman daha mutluydun ? çocukluğunda mı yoksa yetişkinliğinde mi ?

too …..to….. yapısı video konu anlatımı

SIFAT + enough to + FİİL konu anlatımı

Unit – 10 Reading For Entertainment
Ünite içerisinde bilmemiz gereken ifadeleri öğrenmeye çalışalım.

set : kurmak , ayarlamak
Set the alarm clock : çalar saati kurmak

story book : hikaye kitabı
novel : roman
What kind of books does Ercan like reading?
Ercan ne tür kitaplar okumayı sever ?

Unite -9 Success Stories
Present Perfect Tense Konu Anlatımı

Simple past tense konu anlatımı düzenli düzensiz fiiller was were

Temel İngilizce Bağlaçlar ve Edatlar and – so – because – but – of – to

9.ünite İngilizce kelime Çalışması

Success : başarı
story : hikaye
I have just read the success story of the Turkey’s most successful bussinessman.
Şimdi Türkiye’nin en başarılı iş adamının başarı hikayesini okudum.

achievement : başarı ile sona erdirme , başarıyla elde etme
congress : kongre
Their first achievement was to come together in Sivas and Erzurum Congresses.
Onların ilk başarısı Sivas ve Erzurum kongrelerinde bir araya gelmeleriydi.

competition : yarışma
competitor : yarışmacı
Competitors must be ready for the competition at the weekend.
Yarışmacılar hafta sonundaki yarışma için hazır bulunmalılar.

cosmology : kozmoloji ,evrenbilim
I have met the most known person about the cosmology in the world.
Dünyada ki evrenbilimle ilgili en çok bilinen insanla tanıştım.

For – Since Konu Anlatımı

Can Could May Might Will Would ile Rica Cümleleri Konu Anlatımı

8.sınıf İngilizce Ders Kitabı , Çalışma Kitabı , Öğretmen Kitabı ve tüm cevaplar

8-sinif-ingilizce-kitabi-indir
İngilizce Kitap İndir

8.sınıf İngilizce 8.ünite kelime bilgisi

bill : fatura
I have paid the bill this morning.
Bu sabah faturayı ödedim.
scout : izci ,keşfe çıkmak,keşif
I haven’t seen any scouts in Belgrad forests since 2010.
İki bin ondan beri Belgrad ormanlarında hiç izci görmedim
charity : hayırseverlik,hayır işi
Mr.Gencal has devoted himself to charity for twenty years .
Gencal Bey yirmi yıldır kendini yardım işlerine adadı.
cooperation : yardımlaşma
I always advise you cooperation but not competition.
Size her zaman yardımlaşmayı tavsiye ediyorum , yarışmayı değil.

9

online ingilizce öğren

ingilizceİngilizce öğren denmiştir yada nasihatler verilmiştir sizlerede , işte bu sitede bu fırsatı ücretsiz olarak yakalamış bulunuyorsunuz.Dersaneye gitme derdi yok yada ders saatleri artık önemlidir , istediğin saatte çalışabilirsin.Sesli dersler ile sınıf sıcaklığınıda hissedebilirsiniz.

Yandex.Metrica