8.sınıf ingilizce

Unit 11 Personal Goals
personal : kişisel
goal : hedef
Would like to konua anlatımı

I agree : aynı fikirdeyim
I don’t agree (I disagree) : aynı fikirde değilim.
Bu iki yapı birisiyle aynı düşünceleri paylaştığını yada zıt fikirlere sahip olduğunu ifade etmekte kullanılır.
I agree with you about helping disabled people.
Engelli insanlara yardımla ilgili seninle hem fikirim.

Nazlı : Cemil said he was the most successful student in the class.
Cemil sınıftaki en başarılı öğrenci olduğunu söyledi.
Veli : I don’t agree with Cemil.
Cemille aynı fikirde değilim.

I think / I suppose / In my idea / In my opinion : bence , bana göre , benim fikrime göre .
I think İlayda is most successful student.
Bence İlayda en başarılı öğrenci.

in order to : …için…
Maksadımızı bildirmek için kullanırız. in order to ‘yu takiben bir fiil kullanmak gerekmektedir.
bite : ısırmak
The bear approached the people sneakingly in order to bite and eat them.
Ayı insanları ısırıp yemek için sinsice yaklaştı.

adulthood : erginlik,yetişkinlik,reşitlik
childhood : çocukluk
When were you happier ? In your childhood or in your adulthood ?
Ne zaman daha mutluydun ? çocukluğunda mı yoksa yetişkinliğinde mi ?

too …..to….. yapısı video konu anlatımı

SIFAT + enough to + FİİL konu anlatımı

Unit – 10 Reading For Entertainment
Ünite içerisinde bilmemiz gereken ifadeleri öğrenmeye çalışalım.

set : kurmak , ayarlamak
Set the alarm clock : çalar saati kurmak

story book : hikaye kitabı
novel : roman
What kind of books does Ercan like reading?
Ercan ne tür kitaplar okumayı sever ?

Unite -9 Success Stories
Present Perfect Tense Konu Anlatımı

Simple past tense konu anlatımı düzenli düzensiz fiiller was were

Temel İngilizce Bağlaçlar ve Edatlar and – so – because – but – of – to

9.ünite İngilizce kelime Çalışması

Success : başarı
story : hikaye
I have just read the success story of the Turkey’s most successful bussinessman.
Şimdi Türkiye’nin en başarılı iş adamının başarı hikayesini okudum.

achievement : başarı ile sona erdirme , başarıyla elde etme
congress : kongre
Their first achievement was to come together in Sivas and Erzurum Congresses.
Onların ilk başarısı Sivas ve Erzurum kongrelerinde bir araya gelmeleriydi.

competition : yarışma
competitor : yarışmacı
Competitors must be ready for the competition at the weekend.
Yarışmacılar hafta sonundaki yarışma için hazır bulunmalılar.

cosmology : kozmoloji ,evrenbilim
I have met the most known person about the cosmology in the world.
Dünyada ki evrenbilimle ilgili en çok bilinen insanla tanıştım.

For – Since Konu Anlatımı

Can Could May Might Will Would ile Rica Cümleleri Konu Anlatımı

8.sınıf İngilizce Ders Kitabı , Çalışma Kitabı , Öğretmen Kitabı ve tüm cevaplar

8-sinif-ingilizce-kitabi-indir
İngilizce Kitap İndir

8.sınıf İngilizce 8.ünite kelime bilgisi

bill : fatura
I have paid the bill this morning.
Bu sabah faturayı ödedim.
scout : izci ,keşfe çıkmak,keşif
I haven’t seen any scouts in Belgrad forests since 2010.
İki bin ondan beri Belgrad ormanlarında hiç izci görmedim
charity : hayırseverlik,hayır işi
Mr.Gencal has devoted himself to charity for twenty years .
Gencal Bey yirmi yıldır kendini yardım işlerine adadı.
cooperation : yardımlaşma
I always advise you cooperation but not competition.
Size her zaman yardımlaşmayı tavsiye ediyorum , yarışmayı değil.

7.Ünite Personal Experiences

8.sınıf İngilizce kitabı 7.ünite kişisel deneyimlerimizle ilgili :  şuraya gittim , burada bulundum , şunları bunları gördüm tarzı cümleler kurmamız isteniyor , bu tarz cümlelerde present perfect tense yapısı ile kurulmaktadır.

Just Already Yet Konu Anlatımı
just : hemen,şimdi
already : çoktan ,önceden , zaten
yet : henüz,daha
never : asla,hiç bir zaman

Present Perfect Tense Konu Anlatımı

Biologist : Biyolog
Biologists have already known about bacteries and germs.
Biyologlar zaten bakteriler ve mikroplar hakkında bilgi sahibi.
bush :Çalı,çırpı
She has hidden behind the bush.
Çalının arkasına saklandı.

UNIT-6 Detective Stories

Bu ünitede bir dedektif hikayesi okuyacaksınız , belkide kitabın içindeki en zevkli en sürekleyici konudur , sıkılmadan okuyacağınıza eminim.8.sınıf İngilizce kitabı 6.ünitede ingilizce konuları simple past tense (dili geçmiş zaman),past continuous  tense ve could  yapılarıdır.
steal : çalmak
Does Ahmet know who stole my necklace?
Ahmet benim kolyemi kimin çaldığını bilir mi?
jewellery : mücevher
robbery :soygun
jeweller’s shop : kuyumcu
I saw the news about the robbery yesterday in the covered bazaar.
Dün kapalı çarşıdaki hırsızlıkla ilgili haberleri gördüm.

SIMPLE PAST TENSE VIDEO İÇERİĞİNDE NELER VAR

  • Simple past tense ile cümle kurma
  • Düzenli fiiller ile simple past tense
  • Düzensiz fiiller ile simple past tense
  • Was – were ile past simple tense konu anlatımı
  • Yukarıdakilerin hepsi toplamda 1 saat 10 dakikalık sunumda anlatılıyor.


PAST CONTINUOUS TENSE VIDEO

Unit -5 Atatürk : The Founder of Turkish Republic

8.sınıf İngilizce kitaplarında 5.ünite Atatürk’ün hayatı konusu üzerinden işleniyor , bu ünite ile ilgili ve Seviye Belirleme Sınavında çıkması çok olası kelimeleri türkçe anlamları ve örnek cümleler ile anlattık.
proud of : -den gurur duymak
We ought to be proud of our parents.
Annemizden ve babamızdan gurur duymalıyız.
lead : liderlik – önderlik etmek
great leader : ulu önder
Atatürk,the Great Leader , led the Turkish nation 1919 to 1938.
Ulu önder Atatürk Türk milletine 1919 dan 1938 değin önderlik etti.
chief commander : baş komutan
Who was the Chief Commander in the Independence War of Turks ?
Türklerin Kurtuluş savaşında baş komutan kimdi?

8.sınıf İngilizce kitabındaki ünite 4 rüyalar ilgili  ve bundan dolayı ünite başlığı :

UNIT -4 DREAMS

daydream : dalmak
I daydreamed during the lesson today.
Bugün ders esnasında dalmışım.
alien: yaratık
I believe aliens will invade the earth one day.
İnanıyorum ki günün birinde uzaylılar dünyayı işgal edecek.
doorbell : kapı zili
rest : dinlenmek
When the doorbell rang yesterday night , I was resting in my bedroom .
Dün gece kapı zili çaldığında yatak odamda dinleniyordum.
nightlight : gece lambası
Put a nightlight near your bed to see around in case you wake up in the midnight.
Gece yarısı uyanırsın diye yatağının yakınına bir gece lambası koy.
pillow : yastık
People had better choose a comfortable pillow to sleep uninterruptedly.
İnsanlar kesintisiz uyumak için rahat bir yastık seçmeli.
Psychologist : psikolog
Psychologists may help people to solve their sleeping problems.
Psikologlar insanlara uyku problemlerini çözmek için yardımcı olabilir.
wave : dalga
If you see waves in your dream , you will go on a holiday soon.
Rüyanda dalgaları görürsen yakınvbir zamanda tatile gideceksin.
drop : düşürmek
I noticed that I had dropped all my money so I had to walk from Şişli to Taksim yesterday.
Dün paramı düşürdüğümü farkettim bu yüzden Şişli’den taksime kadar yürüdüm.
examine : incelemek , muayene etmek
When I went into the doctor’s office,he was examinig a patient.
Doktorun ofisine girdiğimde bire hastayı muayene ediyordu.
hold : el ile tutmak
Teacher Hüseyin told us to hold our feet in the Physical Education lesson.
Hüseyin öğretmen beden dersinde bize ayaklarımızı tutmamızı söyledi.
nightmare : kabus
wake up : uyanmak
While I was having a nightmare , I woke up with a scream. It was me.
kabus görerken bir çığlıkla uyandım . Çığlığı atan benmişim.
pay attention : dikkat etmek
You had better pay attention to medicines you take.Do not overuse or forget to take them.
Aldığın ilaçlara dikkat etmelisin .Aşırı kullanma yada onları almayı unutma.

8.sınıf 3 ünite özellikle dış görünüşle alakalı o yüzden ünite başlığı şu olmuş :
Unit 3 – Improve your look (Görünüşünü değiştir)
improve : değiştirmek (olumlu yönde) ,geliştirmek ,ilerletmek
look : dış görünüş
I talked to my doctor about improving my look but he told me I didn’t need that at all.
Görünüşümü değiştirme hakkında doktorumla konuştum fakat o bana buna hiç ihtiyacım olmadığını söyledi.

Yandex.Metrica