gramer
gramer öğren çalış sorular ingilizce dilbilgisi

18

Simple Past

Bu yapı türkçe’deki di’li geçmiş zamana eşdir.Türkçe ve İngilizce arasında farklılıları düşündüğünüzde böyle eşleştirmeler yapmak pek mantıklı değil.Sebebi ana dilin öğrenilmek istenen yabancı dile ket vurması engellemesidir.Kullanımını başlıklar halinde görelim daha sonra yapısal özelliklere geçelim.

1)Geçmiş olmuş bitmiş olaylar

Olayların geçmişte başlayıp ve belli bir vakitte bittiğini ifade etmek isterseniz bu yapıyı kullanmanız gerekecektir.Burada önemli olan olayların gerçekleştiği zamanı bilebilmektir fakat konuşmacı olay zamanı tarafından tam net bilinmesede aklında böyle bir ibare oluşsa dahi kullanılır.

52

Kullanım Alanları

1)Tekrarlanan olaylar:
Bir eylemin tekrarlandığını yada olağan bir şey olduğunu ifade ederken kullanılır:Bu eylem bir alışkanlık,bir hobi yada gündelik bir iş oluş yada planlı bir iş olabilir.Bir kimsenin yapmadığı yada unuttuğu bir eylemi de içerebilir.

örnekler :
I visit my grandparents every week.
Her hafta büyük anne ve babamı ziyaret ederim.

34

Present Perfect

Bu çatı İngilizcedeki karşınıza çıkabilecek en zor konudur.Bunun sebebi bu zamanın Türkçe de tam bir karşılığı olmamasıdır.Bir çeşit geçmiş zamandır ama belirsizlik söz konusudur yada olayların etkisi günümüze kadar ulaşır.

1)Belirsiz zaman

Bu yapıyı belirsiz bir zamanda gerçekleşen bir olayı ifade etmekte kullanırız.Kesin vakit önemli değildir.Yesterday, two days ago,last year gibi kesin bir vakti gösteren zaman zarfları kesinlikle kullanılamaz.Bu zarfları kullanırsak cümleleri simple past tense çatısı ile kurmak gerekir.Diğer derslerimizden hatırlayacağınız gibi geçmişte

3

İngilizce grammer konularını sizler için teker teker anlattıktan sonra , bunları birde video dersler ile de taçlandırdık.Niye ikisini aynı anda verdik derseniz  ; Bazı ingilizce eğitimi almak isteyenler şu şekilde açıklamalarda bulunuyor : Ben en çok duyduklarımı hatırlıyorum ve en kolay video dersler aracılığı ile öğrenebiliyorum .

0

1)Bir olay diğerinden daha önce gerçekleşmişse, ilk olayı past perfect tense ile ifade etmemiz gerekir.Ayrıca geçmişte belli bir zamandan önce bir şeyin olduğunu söyleyebiliriz.

Mariene leaded us everywhere in Lisbon because she had come this city twice.
Bu kente daha önceden iki sefer geldiği için Mariene Lisbonda bizi heryere götürdü.(burada daha önce gerçekleşen eymenin Mariene’in Lizbon’a iki kez gelmesi olduğunu öğreniyoruz,gezme olayı bundan sonra gerçekleşmiştir.)

8

present continous

Bu tense nerelerde kullanılır onları görelim.

1)Konuşma esnasında gerçekleşen yada gerçekleşmeyen eylemlerden bahsetmek için ingilizce şimdiki zaman kullanılır.

We are learning English on this great site now.

Şimdi bu harika sitede İngilizce öğreniyoruz.

I am sitting in front of the pc at the moment.

Şu anda pc nin önünde oturuyorum.

She is not feeding her pets right now.

Tam şu anda ev hayvanlarını beslemiyor.

2)Yakın gelecek zaman

Zaman zaman insanlar bunu yakın bir zamanda olacak veyahut olmayacak olan olayları ifade ederken kullanırlar.

0

Kullanım yerlerini sırayla görelim daha sonra yapısal özelliklerle devam edeceğiz

1)Farzedinki bir olay geçmişte başladı ve halen devam ediyor.For nine hours ,since 1901 gibi zaman ifadeleri kullanılır.

I have been studying English for five hours.
Beş saattir İngilizce çalışıyorum.(Çevirisi şimdiki zaman gibidir ancak bu olayın geçmişten konuşma anına değin devam ettiği aşikar)

9

Past Continuous

Eğer bir olay geçmişte belli bir zaman müddetince süreklilik göstererek devam etmiş ve daha sonra tamamiyle sonlanmış ise kullanılmaktadır.Daha detaylı olarak görelim.

Past continous tense ile ilgili örnekler cümleler açıklamalar

2


If =Şayet,eğer demektir yani bir koşul ifade eder.

Gelecekte belli bir koşula bağlı olarak gerçekleşebilecek olaylardan bahsederken kullanırız.Gerçek durumlar söz konusudur.If ‘li cümlede will (gelecek zaman) ,ikinci cümlede ise present tense(geniş zaman)kullanılır.

0

Future Continuous iki ayrı biçimde ifade edilebilir.İki farklı form olmasına rağmen taşıdıkları anlam ve görev aynıdır ve birbirlerinin yerine kullanılabilir.Aktarılan anlam “yapıyor olacak”,”geliyor olacak” gibidir..

  • will be doing
  • be going to be doing

Will future continuous’un kullanım alanları ;

Genel anlamda gelecekte belli bir zamanda yada zaman müddetince bir olayın gerçekleşiyor olacağını ifade eder.

Yandex.Metrica