modals
modals modal çalış öğren

17

Belkide İngilizce’de en yaygın kullanılan ” modal verb” olduğu söylenebilir.Yetenek(yapabilirlik),fırsat,rica,izin isteme,olasılık bildirmede kullanılabilir.

  • yeterlik=ability

Ahmet can swim.
Ahmet yüzebilir.

  • izin=permission

We can not eat biscuits in the class.
Sınıfta bisküvi yiyemeyiz.

  • Rica=Request

Hey Jim,can you post my letter ?
Jim benim mektubumu postalayabilir misin?

10

Aşağıdaki durumlarda kullanılır.

  • Olasılık (Possibility)

It could snow.
Kar yağabilir.

  • Geçmişte yeterlilik (Past Ability)

They could run fifty kilometres when they were young.
Gençken elli kliometre koşabilirlerdi.

0

Daha ziyade tavsiyelerde bulunurken kullanılmaktadır.Bunun yanında umutsuzluğun(boş beklenti) ifade şekli olabilir yada insanları uyarırken kullanılabiir.

  • Tavsiye

You had better do the rest of your homework.
Ev ödevinin geri kalanını yapsan iyi edersin.

11

Kesinlik,gereklilik ve zorunlukdan bahsetmek isterseniz kullanırsınız.

Kesinlik-Katiyet

The coffers have to be under this tree.(Haritaya bakar ve der)
Hazine bu ağacın altında olmalı.

Gereklik

She has got a baby so we have to visit her at the weekend.
Bebeği var bu yüzden ziyaretine gitmeliyiz.

0

Genel anlamda olasılık ifade ederken kullanılır.Bazı durumlarda izin isterken ve verirkende karşımıza çıkar fakat bu kullanım gittikçe azalmaktadır.

Örnek cümleler :

  • Olasılık

Aslı may go on holiday or stay at the dorm.
Aslı tatile çıkabilir yada yurtta kalabilir.(Burada iki olası durum var gitmek ve kalmak.)

0

Genellikle olasılık,ihtimal ifade etmek istersek kullanırız ancak sık olarak koşuk cümlelerinde de yer verilir.Amerikan İngilizcesinde pek yaygın olmasada öneri ve ricada bulunmak maksadıylada kullanılmaktadır.

  • Olasılık (Possibility)

Although Mike is out of form in these days,he might win a victory in the ring tonight.
Mike,şu günlerde formsuz olmasına rağmen bu gece ringde kazanabilir kazanabilir.

0Çoğunlukla kesinlikten bahsetmek için kullanılmaktadır.Ana dil olarak konuşanlar have to ile ifade etmeyi tercih etsede gereklik yada tavsiyeleri must ile de söylerler.Kısıtlama yada yasaklamalarda bulunmak için must not tercih edilebilir fakat sert bir ifadedir.Daha yumuşak bir ifade vermek için “should not” yada”ought not” kullanılır.

Özetlemek gerekirse ;

  • Kesinlik – Certainty

He must be the thief in this apartment.
Bu apartmandaki hırsız o olmalı (Kesin)

4

Öğüt vermek yada öneride bulunmak için kullanılmaktadır.Buna ek olarak varsayım yada beklentilerden bahsetmek istendiğinde ,kuvetli ihtimallerden bahsedildiğinde karşımıza çıkar.Bu beklentiler olmasını çok istediğimiz , hak ettiğimizi düşündüğümüz şeylerdir.
Ought not ise birşeyin yapılmaması için tavsiyede bulunur.Amerikalılar genelde daha az formel olan “should not ” ve “had better not ” kullanırlar.”Ought not to “değil “Ought not” doğrusudur.

0

Çoğu zaman koşul cümlelerinde(conditional clauses) karşımıza çıkar.Ayrıca geçmişteki tekrarlardan bahsedetmek için kullanırız.”Will” için geçmiş zaman formu olarakda kullanılır.

0

Çoğunlukla öneri ve tavsiyede bulunmak maksadıyla kullanılır.Zorunluluk ve beklentileri ifade ederkende tercih edilebilir.

  • Tavsiye (Recommendation)

We should study more so we can get high marks like Jenny.
Daha çok çalışmalıyız böylece Jenny gibi yüksek notlar alabiliriz.

Yandex.Metrica