Comparative

3
7884


İki şey arasında karşılaştırma yapmak istersek bu yapıyı kullanırız.Bunu sıfatlarla yaparız.Sıfatların hece sayısı cümlenin yapısı belirlemede ana faktördür :

Aslı’s house is colder than mine.
Aslının evi benimkiden daha soğuk.

Porsche is faster than Anadol.
Porşe Anadol’dan daha hızlıdır.

That armchair is more comfortable than the stool.
O koltuk iskemleden daha rahat.

  • Karşılaştırma
  • Tek heceli sıfatlarda karşılaştırmalar

1)Tek heceli -e ile biten sıfatlara sadece -r ekleriz.
cute >>> cuter
wide >>> wider

2)Tek heceli sıfatın sonunda bir sesli bir sessiz harf varsa son harf tekrarlanır ve -er ekleriz ;

big >>> bigger
hot >>> hotter

3)Birden fazla sesli yada sessiz harfden oluşan tek heceli sıfatlarda sadece -er eklenir.
fast >>> faster
clean >>> cleaner

4)-y ile biten iki heceli sıfattan önce sessiz harf varsa , -y düşer -ier yazılır.

happy >>> happier
heavy >>> heavier

Uyarı : clear >>> cleaier olmaz ; clearer doğrusudr.Çünkü -r den evvel bir tane sesli harf var .

  • İki veya daha fazla heceli sıfatlardan önce more kullanılır.

beautiful >>> more beautiful
excited >>> more excited
colorful >>> more colorful

  • Kullanım şekilleri
  • Nesnelerin arasındaki karşılaştırmayı than yada but kullanarak yapabiliriz.

Mrs. Sendel looks nicer than her elder sister.
Bayan Sendel büyük kardeşinden daha hoş gözüyor.

Yoko takes high marks but Miyato takes higher marks.
Yoko yüksek notlar alıyor ama Miyato daha yüksek notlar alıyor.

Spielberg’s film was more fantastic than Hitchok’s.
Şipilberg’in filmi Hiçkok’unkinden daha inanılmaz.

  • Düzensiz sıfatlar

Bu sıfatlar yukarıda bahsedilen kurallardan ayrı olarak aşağıdaki gibi kullanılır.

Good >>> better
bad >>> worse
much >>> more
little >>> less
far >>> farther / further

Dinleme – Anlama – Diyalog
Hintli beş elementi anlatıyor konuşuyor..3 YORUMLAR

CEVAP VER