conditionals

0
3911


Şart cümlelerinin bir diğer adı koşul cümleleridir . Bu tarz cümleler iki parçadan oluşur :

 • Ana cümle
 • Yardımcı cümlecik (tam bir cümle değildir , tek başına bir anlam taşımaz)

If learn English well , I can find a better job.
İyi ingilizce öğrenirsem daha iyi bir iş bulabilirim.
If ile kurulan cümle yardımcı  cümlecikdir ; yan cümlecik (if ile başlayan cümle )cümlenin başında kullanılırsa iki cümle arasında ‘ , ‘ kullanmak gerekir.Yan cümleciğin öznesi ,yüklemi,nesnesi vardır fakat tam bir cümle olarak kabul edilmez.
İki tür conditional clause vardır.Gerçek (real ) ve hayali -gerçek olmayan.. (unreal) . Real conditional (Gerçek koşul) cümleler gerçek yaşamdan ,günlük hayattan bahseden şart cümleleridir.

Gerçek ve gerçek dışı cümleri 3 tip altında toplarız :

 • Type 1 if clauses
 • Type 2 if clauses
 • Type 3 if clauses

if clauses

Birinci tip  koşul cümleri  (şart cümleri) (type one conditional sentences )

Şart cümleciğinde verilen durumun gerçekleşme olasılığı vardır.(REAL if clause)

Şart cümlesinde SIMPLE PRESENT TENSE kullanılırsa ana cümlede ;

 • WILL
 • MODAL(should -would – could -might -may gibi)
 • EMİR (imperative) cümlesi gelir.

If Sabiha knows you , we will have a big trouble.
Eğer Sabiha seni tanırsa ,başımız büyük belaya girecek .

She may feel better If you tell her nice words.
Sayet ona güzel kelimeler söylersen daha iyi hissedebilir.

If you lose , don’t come back.
Eğer kaybederseniz geri gelmeyin.

ingilizce type 1

İkinci tip koşul cümlesi (type two conditional sentences)
Koşul cümleciğinde SIMPLE PAST TENSE kullanılırsa , ana cümlede ;

 • WOULD
 • COULD
 • MIGHT kullanılabilir.

If the air was hot  , We would go for a picnic.
Eğer hava sıcak olsaydı pikniğe gidecektik.

If came on time , we could catch thebus.
Zamanında gelseydin uçağı yakalabilirdik.

If we lived in London , we might be rich.
Londra’da yaşasaydık zengin olabilirdik.

Bu tarz cümlelerde hayali durumlar söz konusudur , anlatılmak istenen olayın gerçekleşme olasılığı yoktur.Türkçedeki “Ninemin bıyıkları olsa amcam olurdu” sözü bu durumu en iyi ifade eden cümledir.

ingilizce type

Üçüncü tip koşul cümleleri (type three conditional sentences)

Eskiden gerçekleşmiş bir eylemin aksini hayal edip bu yeni duruma uygun koşul ileri sürmektir. Şart cümlesinde PAST PERFECT ile cümle kurulmuşsa ana cümlede ;

 • could have v3
 • would have v3
 • might have v3 kullaılmalıdır.

If Salim had run faster , he could have won the gold medal now.
Salim daha hızlı koşsaydı,şimdi altın madalyayı kazanmış olabilirdi.
ingilizce-type1

conditional statement

CEVAP VER