eğitimle ilgili ingilizce araç gereçler isimleri

0
8450

Eğitim materyalleri ile ilgili İngilizce kelimeler

Resimlerin üzerine tıklayınca sesleri dinleyebilirsiniz..

furniture or equipment for education: İngilizce eğitim araç ve gereçleri

desk(s)

chair(s)

computer(s)

chalkboard(s)

book(s)

shelf (shelves)

desk

chair

PC personal computer

chalkboard

book

shelf

sıra

sandalye

kişisel bilgisayar

okul tahtası

kitap

raf

overhead projector(s) (OHP)

projector(s)

television(s) (TV)

photocopier(s)

holepunch(es)

stapler(s)

OHP overhead projector projector beamer TV television copier photocopier

hole punch

stapler

tepegöz

projektör

televizyon

photokopi makinesi

delgeç

zımba

scissors

sellotape

drawing pin(s)

paperclip(s)

scissors

sellotape

drawing pin

paper clip

makas

selobant

raptiye

ataç

equipment for writing /  Yazma gereçleri

pen(s)

biro(s)

piece(s) of paper

exercise book(s)

ruler(s)

pen

biro

paper

exercise book

ruler

dolma kalem

tükenmez kalem

kağıt

alıştırma kitabı

cetvel

equipment for art/  Resim malzemeleri

paintbrush(es)

palette(s)

paint(s)

crayon(s)

pencil(s)

paint brush

palette

paint

crayon

pencil

boya fırçası

palet

boya

boya kalemi

kurşun kalem

sharpener(s)

rubber(s)

glue

craftknife(knives)

pencil sharpener

rubber eraser

glue

craft knife

kalemtraş

silgi

tutkal

maket bıçağı

equipment realted to geography / coğrafya malzemeleri

globe(s)

map(s)

globe

map

küre

harita

maths equipment / özel matamatik araç gereçleri

calculator(s)

set square(s)

protractor(s)

compass(es)

calculator

set square

protractor

compass

hesap makinesi

gönye

açıölçer

iletki

pergel

equipment for science classes / fen dersleri malzemeleri

bunsen burner(s)

beaker(s)

flask(s)

funnel(s)

bunsen burner

beaker

flask

funnel

gaz lambası

deney şişesi

küçük şişe

huni

CEVAP VER