future continuous

0
3768

Future Continuous iki ayrı biçimde ifade edilebilir.İki farklı form olmasına rağmen taşıdıkları anlam ve görev aynıdır ve birbirlerinin yerine kullanılabilir.Aktarılan anlam “yapıyor olacak”,”geliyor olacak” gibidir..

  • will be doing
  • be going to be doing

Will future continuous’un kullanım alanları ;

Genel anlamda gelecekte belli bir zamanda yada zaman müddetince bir olayın gerçekleşiyor olacağını ifade eder.

We will be sleeping at this time tomorrow.
Yarın bu saatte uyuyor olacağız.

She will be speaking English next year.
Gelecek sene İngilizce konuşuyor olacak.

They will be flying to New York when we watch late night show on BBC.
Biz,BBC’de gece yarısı şovunu izlerken onlar New York’a uçuyor olacak.

After two days at five p.m I will be driving to Mersin.
İki sonra saat beşte arabayla Mersin’e gidiyor olacam.

Be going to yukarıdaki ifadelerin hepsinde kullanılabilir.Aşağıdaki ifadelerde de will be -ing kullanılabilir.

Sandra is going to be writing and I am going to be reading.
Sandra yazıyor olacak ve ben okuyor olacağım.

Girls is going to be playing handball , Boys will be playing volleyball at the PE class tomorrow.
Yarinki beden eğitimi dersin kızlar hentbol ,erkekler voleybol oynuyor olacak.(Bu cümlede going to be ile will be playing görevleri aynıdır.)

Olumsuz cümleler

Olumsuz cümlelerde ” will ” den sonra “not” kullanılır.

She will not be waiting for us.
Bizi bekliyor olmayacak.

She

It

He

Jack

Mary

We

You

They

Jack and Mary

I

will not be using his computer soon.

am/is/are dan sonra not kullanılır.Going to be onları takip eder.

We are not going to be working in the factory after five hours.
Beş saat sonra fabrikada çalışıyor olmayacağız.

I am not going to be using the computer.
She

It

He

Jack

Mary

is not
We

You

They

Jack and Mary

are not

Soru cümleleri

“Will” özneden önce,özneden sonra “be” kullanılır.
Will + Özne + be +(yüklem)-ing ?

Will She

It

He

Jack

Mary

We

You

They

Jack and Mary

I

be using his computer soon?

am/is/are dan sonra özne ve onları going to be takip eder.
are/is/am + Özne + going to be + (yüklem)-ing ?

Am I going to be using the computer?
Is She

It

He

Jack

Mary

Are We

You

They

Jack and Mary

Olumlu cümleler

Özne + yardımcı fiil + going to be + (Yüklem)-ing

I am going to be using the computer.
She

It

He

Jack

Mary

is
We

You

They

Jack and Mary

are

Özne + will be + yüklem(-ing)

She

It

He

Jack

Mary

We

You

They

Jack and

Mary

I

will be using his computer soon.

Future continuous tense

Örnek Cümleler için tıkla 12

CEVAP VER