İkinci Dil Edinimi

0
352

İkinci dil edinimi, birinci dil edinimi ile kıyaslandığında zaman, kullanım düzlemi
edinim/öğrenim farkı gibi çeşitli yönleriyle daha geniş kavramsal sınırlara sahip bir
olgudur. Birinci dil edinimi sağlıklı koşullar altında kaçınılmaz olarak gerçekleşirken
ikinci dil ediminde kişisel seçim de rol oynayabilmektedir. Bu açıdan birinci dil
edinimi genel, ikinci dil edinimi ise nispeten özel bir durum olarak ele alınabilir.
Genel çerçevede ele alındığında, aşağıdaki tablo, birinci ve ikinci dil edinimi
arasındaki temel ayrılıkları belirtmektedir.

Birinci dil edinimi kendiliğinden oluşurken, ikinci dil ediniminde bireyin, istemli olarak yeni bir dil öğrenme çabası da rol oynamaktadır. Birinci dil edinimi, bireyin yetiştiği çevrede edindiği ilk dil olması
bakımından anadilidir ve edimi de bu doğrultuda etkindir. İkinci dildeki edim ise
özellikle yetişkinlik döneminde öğrenildiğinde anadilideki edim düzeyinin gerisinde
kalabilir. Benzer şekilde birinci dil için dilbilgisi kendiliğinden oluşur ve çocukluk
döneminin ardından sorunsuz işler, bireyin dilbilgisine dair bir üst bilgisi olmaksızın
dilbilgisi kuralları zihinsel işlemler olarak sorunsuz gerçekleşir. İkinci dil edinimi ise
bireyin zihninde birden fazla dil kodlanması ile sonuçlanır ve bu diller edim sırasında
birbirlerine etki edebilir. Aynı konuşma durumunda iki farklı dilin kullanılması code
switching ya da bir dilin diğerinin kurallarına etki etmesi interference görülebilir.
Birinci dil edinimin sonucu olarak bireyin zihninde kavramların adları tektir. İkinci
dil edinimi ile birlikte ise, kavramlar iki farklı dildeki adlara bağlanabileceği gibi,
ikinci dil için zihinde yeniden kavramsallaştırılarak da adlandırılabilir. Bütün bu
farklar ve ortaklıklar bu bölüm içerisinde detaylarıyla ele alınmıştır.
İkinci dil edinimi araştırmaları da kritik dönem yaklaşımından yararlanmaktadır.
Buna göre belli bir yaşa kadar – ergenlik dönemi başı – bireyler karşılaştıkları ikinci
bir dili edinirken, bu dönemin geride kalmasının ardından bu dili öğrenebilirler. Dil
edinimi araştırmalarında birinci dil edinimi ve ikinci dil edinimi çalışmaları, özellikle
uygulama alanlarındaki farklılıklar sebebiyle ayrılık gösterebilmektedir. İkinci dil
edinimi ve iki dillilik üzerine ayrı yayınlar yapılmakta ve bu başlık altında bilimsel
toplantılar gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle ikinci dil edinimi ve iki dillik, takip
eden bölümde ayrı bir başlık altında sunulmuştur.

CEVAP VER