ingilizce 8.sınıf 11.ünite konu anlatımı bilinmeyen kelimeler

3
3399

Unit 11 Personal Goals
personal : kişisel
goal : hedef
Would like to konua anlatımı

I agree : aynı fikirdeyim
I don’t agree (I disagree) : aynı fikirde değilim.
Bu iki yapı birisiyle aynı düşünceleri paylaştığını yada zıt fikirlere sahip olduğunu ifade etmekte kullanılır.
I agree with you about helping disabled people.
Engelli insanlara yardımla ilgili seninle hem fikirim.

Nazlı : Cemil said he was the most successful student in the class.
Cemil sınıftaki en başarılı öğrenci olduğunu söyledi.
Veli : I don’t agree with Cemil.
Cemille aynı fikirde değilim.

I think / I suppose / In my idea / In my opinion : bence , bana göre , benim fikrime göre .
I think İlayda is most successful student.
Bence İlayda en başarılı öğrenci.

in order to : …için…
Maksadımızı bildirmek için kullanırız. in order to ‘yu takiben bir fiil kullanmak gerekmektedir.
bite : ısırmak
The bear approached the people sneakingly in order to bite and eat them.
Ayı insanları ısırıp yemek için sinsice yaklaştı.

adulthood : erginlik,yetişkinlik,reşitlik
childhood : çocukluk
When were you happier ? In your childhood or in your adulthood ?
Ne zaman daha mutluydun ? çocukluğunda mı yoksa yetişkinliğinde mi ?

Down’s Syndrome : Down Sendromu
disabled : engelli
We should give a hand to disabled people in order to make them happy.
Engelli kimselere onları mutlu etmek için yardımcı olmalıyız.

decide : karar vermek
paediatrician : çocuk doktoru, çocuk hastalıkları uzmanı,pediatr
Scientists and paediatricians have decided that Down’s Syndrome comes out because of having abnormal chromosomes .
Bilim adamları ve çocuk doktorları down sendromunun anormal kromozomlara sahip olma sonucu ortaya çıktığına karar verdiler.

sky diving : hava dalışı ,paraşütü hemen açmadan atlama ,paraşütü hemen açmadan atlayarak gösteri yapma
parachute : paraşütle atlamak , paraşüt , paraşütle süzülmek
enjoyment : hoşlanma,elde etme/eğlence,sefa,zevk
Parachuting and sky diving are my enjoyments.
Paraşütle atlama ve hava dalışı sevdiğim şeylerdir.

location : yer,konum,mevki,lokasyon
Call me if you don’t know your location .
Yerini bilmiyorsan beni ara.

quote : alıntı yapmak,tırnak içine almak,aktarmak ( quotation )
principal : ana ,başlıca , okul müdürü
reward : ödül
wish : istek
Ceren wished to win the main reward in the competition.Consequently the principal gave him it.
Ceren,yarışmadaki ana ödülü kazanmak istedi.Sonunda müdür ona verdi.

join : katılmak
provide : temin etmek ,sağlamak
A new member joined our club and she provided some food and clothes for poor people.
kulübümüze yeni bir üye katıldı ve o fakir insanlar için biraz yiyecek ve giysi temin etti.

financial : finansal , mali ,parasal
reliable : güvenilir
patient : hasta
Patients in US want more reliable insurance company becuase they have experienced more financial problems with the hospiatals than before.
Birleşik Devletlerdeki hastalar daha güvenilir sigorta şirketleri istiyorlar çünkü hastanelerle eskiden olduğundan daha fazla mali sorunlar yaşıyorlar.

İngilizce Ders Kitabı İndir – İngilizce Çalışma Kitabı İndir – İngilizce Öğretmen Kitabı İndir

8-sinif-ingilizce-kitabi-indir
İngilizce Kitap İndir

ingilizce 8.sınıf 11.ünite konu anlatımı would like , agree , I think ve eski konuların tekrarı ve bilinmeyen kelimeleri öğretmek üzerine yoğunlaşmıştır.
ingilizce bağlaçlar

3 YORUMLAR

  1. uncountable nounlarda a/ an kullanamayız sayın hocam
    I would like to have tea. ya da I would like to have a glass of tea .şeklinde söylenmesi daha dogru olmaz mı?
    a/an sayılabilen tekil isimlerle kullanılır.

  2. Proflar devrede!!

    Adam bedava site yapmış üstüne üstlük vidyo eklemiş eğitim için, teşekkür etmek yerine bir harfi fazladan yazmış diye klavyeye sarılmışsınız ..yazık gerçekten ..

    Kaldı ki a/an konusu 8. sınıfların müfredatında yok ve öğrencilerin would like- want konusunu anlaması asıl önemli olan.

CEVAP VER