ingilizce alıştırmalar

1
5413

İngilizce konuları arasında yer alan to be going to konusunu pekiştirmek maksadi ile oluşturulmuş çoktan seçmeli testi sizlere birinci alıştırma olarak sunuyoruz.Alıştırmaya başlamadan önce kısa bir tekrar yapalım.

ingilizce 5-6-7-8 sınıf  test
4 sınıf ingilizce testleri

Be going to gelecekte olmasını beklediğimiz yada yakın bir zamanda olmasını umduğumuz eylemleri anlatır.Türkçeye çevirirken -ecek , -acak ekini fiile eklersek çeviride hata yapmamış oluruz.

Cevap anahtarı

1. B 5. C 9. B 13. A 17. B
2. B 6. D 10. B 14. B 18. A
3. G 7. C 11. C 15. B 19. A
4. B 8. D 12. A 16. C 20. A

Sayfa 1future tenseSayfa 2future-tense1

İkinci sırada sunacağımız alıştırma ise must ve mustn’t ile ilgili, emir cümlelerini de unutmamak gerekir..Bu konuyu kısaca tekrar etmek gerekirse

Must : Kanunlar ,kurallar tarafından zorunlu kılınmış olayları ifade ederken kullanılır.Mustn’t(masınt) ise olumsuz formudur must(mast)  ‘ın .Must gibi kelimelere ingilizce modal (madıl) ismi verilmektedir.Emir cümlelerinde ise fiil yalın formda kullanılması gerekir.- meli – malı anlamına gelir.

CEVAP ANAHTARI

1. D 5. A 9. A 13. C 17. B

2. C 6. B 10. A 14. D 18. C

3. D 7. D 11. D 15. C 19. A

4. C 8. B 12. C 16. A 20. c

Sayfa 1 must-mustnt Sayfa 2 must-mustnt1

6 sınıf ingilizce gramer alıştırmaları

1 YORUM

  1. süpersiniz yaaaa çok işime yaradı performansta:)saolun elleriniz dert görmesin!!:D

CEVAP VER