ingilizce fiiller

0
8451

ingilizce fiiller

ingilizcede en çok kullanılan 100 fiil indir

Nesnesiz Fiiller (Intransitive verbs)

ingilizcede bazı fiiller nesnesiz kullanılır.Bunların passive voice (edilgen çatısıda yoktur)

The bost had died in an traffic accident twenty two months ago.
Patron yirmi iki ay önce bir trafik kazasında ölmüştü.

Nesne alabilen Fiiller (Transitive verbs)

bu tip fiillerden sonra nesne gelebilir.

Hassan closed the windows.
Hasan pencereleri kapattı.

Çift nesneli fiiller( Ditransitive verbs)

Bu fiil grubuna dahil olanlar yüklem konumunda kullanıldığında iki (çift) nesne ile takip edilirler.

He never gives me some luck.
O bana hiç şans tanımıyor. Yukarıdaki cümlede iki nesne var , bunlardan ilki ” me ” diğeri “some luck”.Bu cümleyi nesnelerin yerlerin değiştirerek tekrar kullanmak istersek ;

He never gives some luck to me .
Cümlenin anlamı değişmemiştir lakin ‘me ‘ kelimesinden önce ‘to’ kullanılmıştır.Yani object pronoun ‘lar ikinci nesne olduğunda ‘to’ kullanmak zorundayız nesneden önce.

Phrasal verbs

Phrase kelimesinden türeyen pharasal ‘ın tam bir Türkçe karşılığı yoktur, tanımlamak gerekirse birden fazla kelimeden oluşan fiil grubu olarak adlandırabiliriz.Bir fiilden sonra gelen başka bir kelime yada kelimeler vasıtasıyla bambaşka anlamlar ortaya çıkmıştır.

Örneklerle görelim ;
Put fiili yerleştirmek,koymak anlamında kullanılmaktadır.
I put my books into my bag everyday.
Hergün kitaplarımı çantamı yerleştiririm.

Ne var ki put kelimesini ‘up’ kelimesi takip ederse başka bir anlam kazanır ,Put up phrasal verb’ünü with takip ederse anlam yine tümüyle değişir.

Put up : kurmak
Put up with : Tahammül etmek

We put up our tent in Marmaris last summer.
Geçen yaz Marmaris’te çadırımızı kurduk.

I have put up with this annoying noise for two hours.
Bu asap bozucu gürültüye iki saattir tahammül ediyorum.

Birde phrasal verb ‘lere benzeyen fiiller vardır bunlarda yine edatlarla oluşturulur .

To be interested in , to be angry with gibi.

We are interested in playing computer games in our free time.
Boş vakitlerimizde bilgisayar oyunları oynamaya ilgi duyarız.

Because she didn’t come to the party last year I am stil angry with Marriene.
Geçen seneki partiye katılmadığı için hala Marriene’e kızgınım.

ingilizce phrasal verb listesi indir

Durum fiilleri (Stative Verbs)

İngilizce bazı filer sadece durum bildirir ve bu vasıflarından dolayı continuous tenseler ile kullanılamazlar , yani present continous ,past continuous,present perfect continous,past perfect continuous,future continuous ile kullanılmazlar.

Stative verb listesi
like – lack – know – belong – promise – love – fit- sound – hate – suppose – want – mean – consist – need satisfy – understand – seem – realise – prefer – believe – recognise – depend – think – agree – remember – matter – mind – see – own – appear – deserve – look (seem) – taste – smell – hear – astonish – deny – disagree – please – impress – owe – surprise – doubt – feel – wish – imagine – concern – dislike – be – have – contain – involve – include – measure – possess – weigh
Peki bu durumlarda nasıl bir yol izlemiz gerekiyor ?
Alternatif zamanlarda (tenselerde) cümleleri kullanmanız gerekiyor.

present continous tense >> simple present tense
I am feeling happy yerine I feel happy.
past continuous tense >> simple past tense
I was hearing her yerine I heard her.
present perfect continous >> present perfect tense
I have been seeing the thief yerine I have seen the thief.
future continuous >> simple future tense
I will be smelling yerine I will smell

stative verb örnek cümleleri indir

DYNAMIC VERBS
Dinamik tip fiillerin birçok çeşidi vardır , başlıcaları başlayabilen ve bitebilen eylemleri – olayları – aktiviteleri anlatmaktadır.Bu fiiller continuous tenseler ile kullanılabilirler yani -ing eki alabilirler.

She strikes the ball very fast.
(Topa çok hızlı vurur) Strike burada momentary action’ dır.Yani anlık olaylar.

Turtles live for a long life.
Kaplumbağalar uzun bir hayat sürerler. (Process ifade eden bir fill dinamik fiil.Yani süreç)

They run on Friday.
Cuma günleri koşarlar.(Activity = Aktivite ifade eden fiiller)

Düzenli ve düzensiz filler

Bu konuyu detaylı olarak şurada ingilizce düzensiz fiiler görmüştük.

İngilizce fiilerin %99’unu düzenli fiiller oluşturur.Düzenli fiilin özelliği geçmiş zaman (past form) ve particle formlar için yükleme ‘ -ed ‘ bazı durumlarda ‘ -ied ‘ takısı eklenmesidir.

I walked (walk) , She missed (miss), We tried (try) gibi

Düzensiz fiilleri ise liste halinde verelim anlamları ile birlikte.
Linke tıklayarak ingilizce düzensiz fiiller listesi indirebilirsiniz.

ingilizcede en sık kullanılan fiiler

CEVAP VER