İngilizce So Kullanımı

0
18584

So, zarfları ve sıfatları pekiştirmek için çok anlamında kullanılabilir. So kullanımını bir kaç örnekle görelim.

So sıfatlardan önce :
I was so close to finish but Ahmet was so faster than me.
Anlamı : Bitirmeye çok yakındım ancak Ahmet benden çok daha hızlıydı.

So zarflardan önce:
Burak Efe should run so rapidly to win the race.
Burak Efe yarışı kazanmak için çok hızlı şekilde koşmalı.

Bağlaç olarak so kullanımı

So bağlaç olarak bu yüzden, böylece, bundan dolayı anlamlarından kullanılabilir.

Berat Berk worked hard so he became so rich.
Berat Berk çok çalıştı böylece çok zengin oldu.

Yukarıda ki cümlede so kullanımının 2 türünü de aynı cümlede görmüş oluyorsunuz. 1. kullanım bağlaç olarak.

Bu derste so anlamını öğrenmişseniz, ne demek olduğunu kavramışsanız başarılısınız demektir.

So ile örnek cümleleri görelim

The workers came so late.
İşçiler çok geç geldiler.

Your lover,Mustafa, is a so cute person.
Sevgilin Mustafa çok sevimli birisi.

so sıfat that

Bazı şeyleri uç noktalarda gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır.

Lütfü was so strong that he could lift 100 kilos.
Lütfü öyle güçlüydü ki 100 kilo kaldırabilirdi.

that kelimesi kullanılmayabilir de : Ali is so fast nobody can pass him( Ali o kadar hızlı ki kimse onu geçemez)

CEVAP VER