İngilizce telefon görüşmesinde kullanabileceğiniz belli başlı İngilizce kelimeler ve cümleler

0
6657

Tipik bir İngilizce telefon görüşmesinde kullanabileceğiniz belli başlı İngilizce kelimeler ve cümleler.

Answering the phone ( Telefona Cevap verirken)

Hello?

Merhaba)

Thank you for calling Marmara Cleaner. Jody speaking. How can I help you?

Marmara temizlikçisini aradığınız için teşekkür ederiz. Konuşan Jody. Size nasıl yardımcı olabilirim?

Doctor’s office.

Buyurun, doktorun ofisi.

Introducing yourself on the phone (telefonde kendini tanıtma)

Hey Burak. It’s Berk calling.

Merhaba Burak. Ben Berk.

Hello, this is Burak Efe calling.

Merhaba, konuşan(ben) Burak Efe.

Hi, it’s Berk from the dentist’s office here.

Merhaba, dişçinin ofisinden Berk ile konuşuyorsunuz.

This is Berk.*

Speaking.*

*telefon açan karşıdakinin sesini tanımazsa yukarıdaki ifadeleri kullanır.

Asking to speak with someone( Birisiyle konuşmayı istemek/sormak)

Is Berk in? (informal)

Berk orada mı ( müsait mi)?

Is Burak Efe there, please? (informal)

Burak Efe orada mı, lütfen?

Can I talk to your sister? (informal)

Kız kardeşinle konuşabilir miyim?

May I speak with Mr. Genç, please?

Bay Genç ile konuşabilir miyim?

Would the doctor be in/available?

Doktor müsait mi?

Connecting someone

(Bir kimseye bağlanırlen)

Just a sec. I’ll get him. (informal)

Bir saniye. Onu alacağım.

Hang on one second. (informal)

Hatta kalın 1 saniye.

Please hold and I’ll put you through to his office.

Lütfen hatta kalım ve sizi ofisine bağlayacağım.

One moment please.

1 saniye lütfen.

All of our operators are busy at this time. Please hold for the next available person.

Şu anda tüm operatörler dolu. Lütfen operatöre bağlanmak için hatta kalın.

Making special requests (özel isteklerde bulunma)

Could you please repeat that?

Lütfen tekrar edebilir misiniz?

Would you mind spelling that for me?

Rica etsem heceleyebilir misiniz ?

Could you speak up a little please?

Biraz sesli konuşabilir misiniz?

Can you speak a little slower please. My English isn’t very strong.

Biraz yavaş konuşabilir misiniz lütfen. İngilicem çok iyi değil.

Can you call me back? I think we have a bad connection.

Beni tekrar arar mısınız? Sanırım kötü bir bağlantımız var.

Can you please hold for a minute? I have another call.

Lütfen 1 dakikalığına hatta kalır mısınız? Başka bir görüşmem var.

Taking a message for someone( bir kimse adına mesaj alma)

Burak’s not in. Who’s this? (informal)

Burak burada değil. Kiminle görüşüyorum.

I’m sorry, Burak’s not here at the moment. Can I ask who’s calling?

Üzgünüm, Burak şu anda burada değil. Kimin aradığını sorabilir miyim?

I’m afraid he’s stepped out. Would you like to leave a message?

Korkarım ki o dışarı çıktı . Bir mesaj bırakmak ister misiniz?

He’s on lunch right now.Who’s calling please?

Kendisi şu anda yemekte. Kim arıyordu?

He’s busy right now. Can you call again later?

Şu anda meşgul. Sonra tekrar ara mısınız?

I’ll let him know you called.

Aradığınızı kendisine bildiricem.

I’ll make sure she gets the message.

Mesajı aldığından emin olacağım.

Leaving a message with someone (birine mesaj bırakma)

Yes, can you tell him his wife called, please.

Evet,ona karısının aradığını iletir misiniz lütfen.

No, that’s okay, I’ll call back later.

Hayır, sorun yok. Sonra tekrar arayacağım.

Yes, it’s Berk from GençInc. here. When do you expect her back in the office?

Genç şirketinden Berkle konuşuyorsunuz. Ofise ne zaman gelebilir?

Thanks, could you ask him to call Berk when he gets in?

Teşekkürler, geldiği zaman Berk’i aramasını söyler misiniz?

Do you have a pen handy. I don’t think he has my number.

Yanınızda kalem var mı? Telefonumun onda olduğunu zannetmiyorum.

Thanks. My number is 333-45362, extension 15.

Teşekürler. Numaram 333-45362, alan kodu 15.

Confirming information (Bilgiyi onaylama)

Okay, I’ve got it all down.

Tamam. Hepsini not aldım.

Let me repeat that just to make sure.

Emin olmak için tekrar edeyim.

Did you say 555 Charles St.?

555 Charles Caddesi mi dediniz?

You said your name was John, right?

İsminiz John olduğunu mu söylediniz?

I’ll make sure he gets the message.

Mesajı aldığından emin olmam lazım.

Listening to an answering machine(bir hazır mesajı dinleme)

Hello. You’ve reached 333-1234. Please leave a detailed message after the beep.Thank you.

Merhaba. 333-1234 numaralı telefonu aradınız. Beep’den sonran mesajınızı bırakın. Teşekkür ederim.

Hi, this is Elizabeth. I’m sorry I’m not available to take your call at this time. Leave me a message and I’ll get back to you as soon as I can.

Merhaba ben Elizabeth. Şu anda telefonunuza cevap veremiyorum. Mesajınızı bırakın mümkün olan en kısa sürede size dönüş yapacağım.

Thank you for calling Dr. Mindin’s office. Our hours are 9am-5pm, Monday-Friday. Please call back during these hours, or leave a message after the tone. If this is an emergency please call the hospital at 333-1234.

Dr.Mindin’in ofisini aradığınız için teşekkür ederim. Pazartesinden Cumaya kadar sabah 9’dan akşam 5 e kadar açığız.Bu saatlerde içerisinde arayın ya da sesten sonra mesaj bırakın. Acil bir arama ise bu lütfen 333-1234’ü arayın.

Leaving a message on an answering machine (cevap bırakma)

Hey Mikako. It’s Yuka. Call me! (informal)

Merhaba Mikako. Ben Yuka. Beni ara.

Hello, this is Ricardo calling for Luke. Could you please return my call as soon as possible. My number is 334-5689. Thank you.

Merhaba , ben Ricado, Luke’u arıyorum. Hemen bana dönüş yapar mısınız? Numaram 334-5689.Teşekkür ederim.

Finishing a conversation ( Bir görüşmeyi sonlandırma)

Well, I guess I better get going. Talk to you soon.

Thanks for calling. Bye for now.

Aradığınız için teşekkürlet. Şimdilik hoşçakalın.

I have to let you go now.

Şimdi gidebilirsin.

I have another call coming through. I better run.

Şimdi bir başka telefon görüşmesi yapacağım.

I’m afraid that’s my other line.

Korkarım ki diğer hattım çalıyor.

I’ll talk to you again soon. Bye.

Seninle sonra tekrar görüşeceğim.Hoşçakal.

Örnek bir İngilizce telefon konuşması

CEVAP VER