Öğrenme Materyalleri Maliyeti

0
1564

Öğrenme materyallerinin genellikle kısa bir raf süresi vardır (Liber, 2005) ve öğrenme için materyal hazırlamak ciddi maliyet gerektirir. ÖN’ün ekonomik getirileri ise onların farklı öğretme ortamlarında kullanımını destekleyen ve teşvik eden bir faktör olup, pek çok araştırmacı için son derece önem arz etmektedir. ÖN’ün tekrar kullanılabilirlik, hızlı üretilebilirlik ve kolay güncellenebilirlik gibi özellikleri, ÖN hazırlama maliyetini düşürür (Weller, 2004: 297), nesnenin tekrar kullanımında oluşturma maliyetini her defasında azaltır (Duncan, 2003a) ve materyal hazırlama sürecini ciddi maddi külfetlerden kurtarır.
Aslında ÖN’ün özelliklerinin neredeyse her biri (tekrar kullanılabilirlik, ortamlararası çalışabilirlik, uyarlanabilirlik, modülerlik-parçalı yapı, uyarlanabilirlik, üretilebilirlik vb.) öğrenme materyallerinin hazırlanmasının ortaya çıkaracağı maliyetleri oldukça azaltabilir niteliktedir. Günümüzde öğrenme ortamları için materyal geliştirmenin ve hazırlamanın doğurduğu hatırı sayılır maliyet yükleri, ÖN’ ün öğretme ve öğrenme ortamlarında kullanılmasının yaygınlaştırılmasını teşvik ettiği söylenebilir. Maliyet, öğrenme materyalleri tasarlamada ve geliştirmede belirleyici bir unsurdur. ÖN bir derste her dönem kullanılabildiği gibi, başka derslerde ve hatta üzerinde bir takım değişiklikler yapılarak başka alanlarda kullanılabilir (Smith, 2004:2). Bu durum hazırlanan bir ÖN’ü materyal hazırlamaya ayrılan maliyetler açısından gittikçe avantajlı bir konuma taşır. Öğrenme Nesneleri’nin tekrar kullanılabilirliği üretilen nesnelerden defalarca yararlanılması sayesinde zaman ve maliyetten tasarruf edilmesini sağlayabilir (Ünal, 2007). Eldeki kaynakların etkili ve verimli kullanımı açısından; ÖN içinde barındırdığı avantajlarından dolayı öğretim materyali hazırlamada büyük faydalar taşımaktadır.

CEVAP VER