Öğrenme Materyallerinin Tekrar Kullanılabilirliği

0
1620

Öğrenme Materyalleri sahip oldukları birtakım özellikleri ön plana çıktığı için o özelliği içinde barındıran isimlerle anılmışlardır. Bunlardan bir tanesi de ‘tekrar kullanılabilir öğrenme nesneleri’ terimidir (Cisco Systems, 2001). Öğrenme Materyalleri bahsedilen her ortamda, genellikle onların tekrar kullanılabilir olma özelliğine sahip olmaları ön plana çıkmaktadır. ÖN’ün tanımları dikkate alındığında, bu tanımların çoğunda ÖN’ün tekrar kullanılabilirlik
özelliğinin vurgulandığını fark edebiliriz. Tekrar kullanılabilirlik “öğrenme nesnesinin farklı öğrenme bağlamlarında kullanılabilme kabiliyeti” dir (Cochrane, 2007: 2597).
ÖN’de esas nokta ÖN’ü hazırlandıktan sonra tekrar kullanılabilecek olma özelliğidir (Millar, 2002). Millar’ın belirttiği bu durumu Strijker’in (2004) ÖN’ü ÖN yapanın onun öğretme ortamında tekrar kullanılabilirliğidir ve Sallas ve Ellis’in (2006) farklı ortamlarda defalarca tekrar kullanılabilecek öğretim bileşenleri ÖN’ün temel ilkesidir ifadeleri desteklemektedir.
Tekrar kullanılabilirlikle, birbirinden çok farklı yollarla birleştirilen ve tekrar birleştirilen bilgi ve bilgi bileşenleri sistemi oluşturmak kastedilir (Lambe, 2002). ÖN, tek bir konuyu ve tek bir öğrenme hedefini kapsaması amacıyla mümkün olduğunca küçük olarak tasarlanır. Her ÖN’ün içeriği, kendi kendine yetebilecek kadardır ve kendi içinde anlamlıdır. Diğer bir deyişle, her bir ÖN kendi içerisinde bağımsızdır. Böylece, ÖN’ler çok farklı amaçlar ve bağlamlar için farklı kombinasyonlarda birleştirilerek tekrar tekrar kullanılabilir.
Başarılı bir tekrar kullanılabilirlik stratejisi için sisteme-yönelik-düzenleme daha fazla elverişlidir (Strijker & Collis, 2006). Tekrar kullanılabilirliğin, Öğrenme Materyalleri tasarımının başlarında planlanması gerekliliği pek çok araştırmacı tarafından vurgulanmıştır (Boyle, 2002a; Currier & Campbell, 2002; Hawryszkiewyez, 2002; McNaught, Burd, Whithear, Prescott, & Browning, 2002, aktaran Cochrane, 2007: 2597). Elektronik bir öğrenme materyalinin tekrar kullanılabilirliği “ dil, kültür, öğretim programı, bilgisayar kullanım deneyimi ve potansiyel öğrenci ve onların öğretmenlerinin pedagojik yaklaşımlarına” ( Strijker, 2004:1) doğrudan bir yakınlığı vardır. Dolayısıyla bir ÖN’ün tekrar kullanılabilirlik özelliğini arttırabilmek için bu noktalara dikkat etmek yerinde bir yaklaşım olacaktır.

CEVAP VER