Ana Sayfa Blog Sayfa 30

adjective list

4

appearance : görünüş
condition : durum
feelings : hisler
shape : şekil
size : ebat
sound : ses
speed : hız
taste : lezzet,tat
time : zaman, vakit

adjective order

3

Birşeyin detaylı olarak tanımlamak istersek sıfatları kullanırız.İngilizcede bunun sırası şöyledir ;

possessive adjectives

0

Sahiplik sıfatları olarak bilinir .Bir kimseye bir şeyin ait olduğunu ifade etmekte kullanılır.

Subject pronoun Possessive adjective
you -sen your-senin
I-ben my -benim
he-erkekler için o his-onun
we-biz our-bizim
it-cansızlar için o its-onun
she-dişiler için o her-onun
they-onlar their-onların

This is my internet site.
Bu benim internet sitem.

superlative

13


superlatives”En” leri ifade etmekte kullanılır.En büyük,en küçük gibi.En üstünlük zarfları olarakda bilinir.Sıfatlardan türetmek suretiyle oluşturulur.

Mount Ağrı is the highest mountain in Turkey.
Ağrı Türkiyedeki en yüksek dağdır.

Comparative

3


İki şey arasında karşılaştırma yapmak istersek bu yapıyı kullanırız.Bunu sıfatlarla yaparız.Sıfatların hece sayısı cümlenin yapısı belirlemede ana faktördür :

Aslı’s house is colder than mine.
Aslının evi benimkiden daha soğuk.

Adverbs

4

Zarflar

Birşeyin nerede(where),ne zaman(when),neden(why),nasıl(how) olduğunu ifade eder ve sıklıkla cümle sonunda kullanılır.Dersin ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim şekilde adverblerin (zarfların) farklı çeşitleri vardır.

  • Nasıl zarf oluştururuz ;

Çoğu zaman isimlere ve sıfatlara “-ly” ekini eklemek suretiyle oluşturulur.

adverbs of frequency

0

Bazı zarflar bize bir işin ne kadar sık yapıldığını gösterir, frequency zaten sıklık demektir.Bunlar şunlardır ;

Phrasal verbs

1

Phrasal verb nedir diye sorarsanız , bir fiil olduğunu söylersek yalan olmaz.Bir edat yada zarfın fiilden sonra gelmesi sonucu anlam olarak başka bir fiilin ortaya çıkmasıdır.

They run into on Sundays.
Pazar günleri karşılaşırlar.(Run=koşmak ,run into=karşılaşmak)Run fiilini into edatı (preposition) takip etmiştir.

gerund infinitive

0

Gerund fiilden -ing eki eklemek suretiyle isim türetmektir.Mesala Go fiilinin gerund hali Going olur.Özne,nesne yada tamamlayıcı cümle (complementary sentence) olarak kullanılabilir.

also too either

2

Also

  • Aynı fikirde olduğumuzu ifade ederken olumlu cümlelerde kullanılır.Anlamı -de,-da,bir de .

Hakan knows French.Melih also knows French.
Hakan Fransızca biliyor.Melihde Fransızca biliyor.

I like drinking ayran.I also like drinking coke.
Ayran içmeyi severim.Kola içmeyide severim.

  • To be ‘den sonra gelir.