passive voice

2
4993Passive voice için Türkçede bir eşleşme ararsak edilgen çatı karşımıza çıkacaktır . İşi,eylemi,olayı yapan konuşmacı tarafından bilinmiyorsa yada kayda değer değilse,herhangi bir önem atfedilmiyorsa passive voice kullanılmalıdır . Herbir tense için passive cümleleri görelim.

passive voice and active voice

Simple present tense passive voice

Saliha cleans the house each week.(Saliha evi her hafta temizler)
The house is cleaned each week by Saliha.

Örnekte görüleceği gibi   by ( tarafından ) kelimesinden sonra  eylemi gerçekleştiren belirtilebilir.

Object +am/is/are+v³ + by (özne)
Passive voice yapılarının hepsinde fiilin 3.hali ile kullanılır.

Simple past tense passive voice

We took the  English exam yesterday.(Dün ingilizce sınavı olduk)
The English exam was taken yesterday.(Dün İngilizce sınavı yapıldı (olundu)

object + were/was +V³

Present perfect tense passive voice

Uncle Basri has broken his leg.(Basri amca bacağını kırdı)
His leg  has been broken.(Onun bacağı kırıldı)

object + have/has + been + v³

present continuous tense passive voice

The students in the cafe are studying English now.(Cafedeki öğrenciler İngilizce çalışıyor şimdi)
English is being studied now.( Şimdi İngilizce çalışılıyor )

object + are/am/is + being + V³

past continuous tense passive voice

They were playing table tennis when we came in.(içeri girdiğimizde masa tenisi oynuyorlardı)
Table tennis was being played .(masa tenisi oynanıyordu)

object + were/was + being + V³

past perfect tense passive voice

He has written a unique code.(O benzersiz bir kod yazmıştı)
A unique code had been written.(Benzersiz bir yazılmıştı)

object + had been + V³

Will future passive voice

Selim will cook the meal after two hours.(Selim 2 saat sonra yemek yapacak)
The meal will be cooked after two hours.(iki saat sonra yemek yapılacak)

object + will be + V³

Future Continuous passive voice

Pelin will be washing the car .(Pelin arabayı yıkıyor olacak)
The car will be being washed. (Araba yıkanıyor olacak)

object + will be  being + V³

present perfect continuous tense

Melis has been using the computer for ten minutes.(Melis on dakikadır bilgisayarı kullanıyor)
The computer has been being used for ten minutes.(bilgisayar on dakikadır kullanılıyor)

object +have/has +been +being + V³

past perfect continuous passive voice

She had been painting the wall.(O duvarı boyamaktaydı )
The wall had been  being painted.(Duvar boyanmaktaydı )

object +had been + being + V³

Future perfect continuous tense passive voice

Selahattin will have been expecting me.
I will have been being expected.

object + will have been being + V³

Çift nesne alabilen fiillerde ise iki nesne ile de passive cümle yapılabilir.

Salim always gives me an advice.(Salim bana her zaman nasihat verir)
I am always given an advice by Salim.(Bana her zaman Salim tarafından nasihat verilir.)
An advice is always given to me  by Salim.(Nasihat her zaman bana Salim tarafından verilir.)
Edilgen cümlelerde ‘ me ‘ den önce ‘ to ‘ gelmiş olmasına dikkat edin.

Bazı fiiller ise nesne almaz , bu yüzden edilgen çatı yapmak mümkün değildir.

I went to bed early .(Erken uyudum)
Bu cümlenin passive yapısı mümkün değildir.

2 YORUMLAR

  1. Ya video’da ses yok. Salı günü sorumluluk sınavım var ve ben bu konuyu anlamıyorum lütfen birisi yardımcı olsun.

CEVAP VER