past continuous tense

9
13113

Past Continuous

Eğer bir olay geçmişte belli bir zaman müddetince süreklilik göstererek devam etmiş ve daha sonra tamamiyle sonlanmış ise kullanılmaktadır.Daha detaylı olarak görelim.

Past continous tense ile ilgili örnekler cümleler açıklamalar

1)Kesintiye uğramış işlerde

Bir olay diğerinden daha uzun bir vakit sürmüşse ve ikinci olay araya girmişse,müddeti uzun olan eylemi ifade eder.

The people were walking on the pavement when the pistol banged.
Silah patladığında insanlar kaldırımda yürüyordu.

While we were driving to London,the traffic stucked.
Londra’ya arabayla giderken trafik tıkandı.

When the phone rang,Chang was shaving .
Telefon çaldığında Chang traş oluyordu.

2)Paralel olaylar

Bu zamana aynı cümlede 2 sefer yer verdiğinizde şu fikri verir : İki eylemde aynı devam ediyordu ve birbirine paralel durumlar.

Heidi was walking around the forest while others were eating in the hut.
Diğerleri kulübede yemek yerken Heidi ormada geziniyordu.

Lisa was eating a banana,watching television and talking to her friend on the cell phone.
Lisa muz yiyor,televizyon izliyor ve cep telefonunda arkadaşıyla konuşuyordu.
Not: Bu cümlede özne Lisa ve üç eylemide kendisi yaptığı için “was” tekrarlanmamış.
Lisa was eating a banana,was watching television and was talking to her friend on the cell phone.

3)Belli bir vakitte durmuşsa

Birinci açıklamada bahsedildiği gibi devam eden bir eylem başka bir olay tarafından kesilmişse ancak bunun zamanı detaylı bir şekilde veriliyorsa past cont. tense geçerlidir.

At night at this time the policeman was patrolling nearby.
Geceleyin bu vakitlerde polis buralarda devriye geziyordu.

Uyarı : İngilizce geçmiş zamanda(simple past tense) olayın başlama yada bitiş tarihi bellidir fakat bu çatıda araya giren olayın vakti bellidir.

a)Yesterday at five p.m Jenny was knitting cotton gloves.
Dün saat beşten önce Jenny örgü örmeye başlamıştı ve o anda devam ediyordu.
b)Yesterday at five p.m Jenny knitted cotton gloves.
Dün saat beşte Jenny’nin örgü örmeye başladığını anlarız.

4)Atmosfer – Ambians

Geçmişte birbirine paralel olayları anlatıken o andaki havayı vermek için kullanırız.

When I came in, the manager was talking on the phone,some officers were drinking coffee,the cleaner were looking through the window,the secretary was manicuring her nails.
İçeri girdiğimde müdür telefonda konuşuyor,bazı çalışanlar kahve içiyor,temizlikçi pencereden bakıyor,sekreter tırnak bakımı yapıyordu.

5)Always ile

Always kullanarak eskiden birşeyin bizi çok kızdırdığını yada sık tekrarlandığını ifade ederiz.

The little girl was always making noise while her brother was studying science so he locked the door.
Küçük kızın abisini ders çalırken kızdırdığını ve abisinin bunun akabinde kapıyı kilitlediğini görüyoruz.

While When

While ve when ile kurulan cümlelere yan cümleciktir ve ana cümleyi desteklemek için kullanılır.

While she was listening to the door, someone opened it.
Yan cümlecik                                       ,Ana cümle
Kapıyı dinlerken biri kapıyı açtı.

When someone opened the door,she was listening to the door.
Yan cümlecik                                 ,Ana cümle
Biri kapıyı açtığında kapıyı dinliyordu.

Olumlu cümlelerde yardımcı fiil was/were ve yükleme -ing eklenir
Subject + was/were + Verb-ing

I

She

It

He

was sleeping

checking the accounts

two to five

You

They

We

were

Olumsuz cümleler

Yardımcı fiil was/were olduğu için ,onları “not” takip eder.

She was not doing her homework.
Ev ödevini yapmıyordu.
They were not waiting for me.
Beni beklemiyorlardı.

was not=wasn’t / were not=weren’t

She

It

He

I

wasn’t

(was not)

taking me serious

You

We

They

weren’t

(were not)

Uyarı :
a)I was happy.
Mutluydum. (burada was>>> be fiildir.Yani olmak eylemi.Past of to be )
b)I was staying in my uncle’s house.
Amcamın evinde kalıyordum.(burada was yardımcı fiildir,cümleye kattığı direk bir anlam yoktur,yüklem stay’dir)

Soru cümleleri

Was/were cümlenin başında ,daha sonra özne ve fiil gelir sırasıyla.

Was Lisa preparing the meal at this time last evening ?
geçen akşam bu saatte Lisa yemeği hazırlıyormydu ?

Were you sitting here two hours ago?
İki saat önce burada mı oturuyordunuz?

Was

I

he

she

it

working last month ?
Were

you

we

they

What

When

Where

Why

How

was I

he

she

it

living in this apartment?
were we

you

Marcio

I

they

Were you learning English as the foreign language?
Yabancı dil olarak ingilizce mi öğreniyordun?

What language course was she attending to last year?
Geçen sene hangi dil kursu na devam ediyordu?

Was Yaki taking language education?
Yaki dil eğitimi alıyormuydu ?

Örnek cümleler

Past Continuous Diyalog

past continuous tense ingilizce diyalog dinle


Past Continuous Tense ‘i özetlersek geçmişte bir zaman sürecinde devam etmiş ve bitmiş ( -yordu) eylemlerin ifade şeklidir . İki olay aynı anda devam ediyor yada bir olayı kesiyor olabilir.
İki olay aynı anda devam ederse bir örnek :
While Suzan was watching the match Barca versus Real Madrid , her daugther was crying loudly .
Bir diğer olayı kesiyorsa :
Suzan gave her daughter while her father was calling her upstairs.
Past continuous tense ile ilgili alıştırmalar konusunda çok mesaj almaktayım , bunun yanında slayt desteği isteyenlerde var , sizleri hiçbir zaman kırmadım geri çevirmedim , isteyenler indirebilir
past continuous tense exercises indir 

9 YORUMLAR

  1. yha süperde ben bu wideoyu kopyalamak istiyorum nasıl alabilirim yardımcı olurmusunuzz lütfen yha…!

  2. süper bir site bnde bilmiyorum nasıl kobyalayacamızı ama içindeki konular tek kelimesiyle harika

  3. çok tşkkür ederim işime çoq yaradı past continuous ile ilgili en iyi konu anlatımı sanırım webdeki bu olmalı

  4. herhangi bi siteden video indirmek istiyorsanız orbit diye bir program var hem çok seri hemde her videoyu indiriyor kullanımıda çok kolay birde şu past simple ve past contınuous arasındaki farkı bi anlatsanız

  5. çook teşekkür ederim çok işime yaradı ayrıca çok güzel bir site videoyu da çok beendm hoca çok güzel anlatıorr TEKRARDAN HEPİNİZE ÇOOK TEŞEKKÜR EDİYORUMMMM…..

CEVAP VER