past perfect tense

0
4344

1)Bir olay diğerinden daha önce gerçekleşmişse, ilk olayı past perfect tense ile ifade etmemiz gerekir.Ayrıca geçmişte belli bir zamandan önce bir şeyin olduğunu söyleyebiliriz.

Mariene leaded us everywhere in Lisbon because she had come this city twice.
Bu kente daha önceden iki sefer geldiği için Mariene Lisbonda bizi heryere götürdü.(burada daha önce gerçekleşen eymenin Mariene’in Lizbon’a iki kez gelmesi olduğunu öğreniyoruz,gezme olayı bundan sonra gerçekleşmiştir.)

The family members had finished eating their dinner before aunt Melissa came.
Melissa hala gelmeden önce aile üyeleri akşam yemeklerini yemeği bitirmişti.(İlk eylem yemeği bitirme,2.si halanın gelmesi)

Past Perfect

2)Present Perfect’in aksine bu çatıda belli zaman ifadelerine yer verebiliriz.

They had restored the building in 1987 before it collapsed in 2005.
2005’de çökmeden önce 1987’de bir kez onarılmıştı.

They restored the building in 1987 before it collapsed in 2005.
Yukarıdaki cümlede past perfect yerine past simple kullanıldı ve kurallı doğru bir cümledir; before yada after kullanılırsa hangi olayın daha önce olduğu ortaya çıkmış olur.

Uyarı : Şayet belli vakitte meydana gelmiş olaydan bahsetmiyorsanız (in 1956 gibi) past perfect kullanmak gerekir.

Usain had never listened to Turkish Folk music before he visited Edirne.(Doğru)
usain Edirne’ye gelmeden önce Türk halk müziği dinlememişti.

Usain never listened to Turkish Folk music before he visited Edirne.(Yanlış)

Past Perfect Tense

Yapısal özelliklerine gelince özneyi had ve fiilin past participle formu( 3.hali) takip eder.

düzensiz fiiller listesi

I

You

We

They

He

She

It

Birsen

Mahmut

had

had not

done

completed

the survey before the christmas

Özne + had + v3

Past Perfect soru cümleleri yapısı

Had

I

you

they

we

it

he

she

Salih

Alper

been ill ?

Had + Özne + Yüklem3.hali ?

Örnek cümleler


Past perfect tense ingilizce dinleme çalışması

CEVAP VER