Prepositional Phrases

0
10698

Phrase Türk dilinde olmayan bir unsur.Onu tanımlamak gerekirse kelime grubu,tümlecik yada kelime öbeği diyebiliriz.

At ile phraseler                                             for ile phrase grubu
  at first  at least

  at most

  at times

  at any rate

  at last

  at the latest

  at once

  at short notice

  at an advantage

  at a disadvantage

  at risk

  at a loss

baştaen azından

en çok,olsa olsa

zaman zaman

en azından

sonunda

en geç

hemen

kısa zamanda

karlı biçimde

zararlı şekilde

risk altında

zararına

  for now  for instance

  for example

  for sale

  for a while

  for the moment

  for ages

  for a change

şimdilik  örneğin

  örnek olarak

  satılık

  bir süre için

  şimdilik

  epeydir

  değişiklik olması için

BY                                                              Without
  by accident  by far

  by all means

  by heart

  by chance

  by and by

  by the way

  by the time

  by no means

  by name

  by sight

  by now

  by then

  kazayla  uzak ara

  mutlaka

  ezbere

  tesadüfen

  birazdan

  bu arada

  -diğinde

  katiyen

  adıyla

  sima olarak

  şimdiye kadar

  o zamanda kadar

without failwithout notice

without exception

without success

without warning

başarıyla  habersiz

  istisnasız

  başarısız

  uyarmaksızın

From                                                                                          Under
from now onfrom then on

from bad to worse

from my point of view

from what I understand

from personal experience

Bundan sonraOndan sonra

daha kötüye

benim fikrim

benim anladığım

tecrübelerime dayanarak

under ageunder control

under guarantee

under the influence of

under obligation

under suspicion

under lot sales

under discussion

under consideration

reşit olmamışkontrol altında

garantili

-in etkisinde

zorunlu olarak

şüpheli

lot altı satış

tartışılan

incelemede

CEVAP VER