prepositions of movement

1
5717

Hareket ifade eden edatlardır.En çok kullanılanları sırasıyla görelim ;

to : Yönelme bildirir. -e, -a

He will throw the rubbish to the bin.(Çöpü kutuya atacak)

along : boyunca

Go along the road.(Yol boyunca git)

into : içine,içeri

The man is adding some sand into the sandglass.(Adam kum saatine biraz kum ekliyor)

through : -den,içinden,bir yanından öbür yanına

The train is coming through the tunnel.(Tren tünelden(içinden geçerek)geliyor)

down : aşağı,aşağıya

He is skiing down.(Aşağı doğru kayıyor.)

across : Bir yeri bir başından diğer başına geçerken kullanırız.

Hamilton is swimming across the river .(Hamilton nehri yüzerek geçiyor)

over : Nesnelerin , diğer nesnelerin yukarısında,üzerinde olduğunu ifade ederken kullanırız.

Two people are walking over the bridge.İki kişi köprünün üzerinde yürüyor.

1 YORUM

CEVAP VER