prepositions of time

0
3458

Zaman ifade etmemize yarayan edatlardır.Sırasıyla görelim ;

at :Bir olayın belli bir saatte olduğunu söylerken kullanılır.

I begin doing my homework at three everyday.(Hergün saat üçte ev ödevimi yapmaya başlarım.)

Geceleyin olan birşeyi anlatırken

I went out at night.(Geceleyin dışarı çıktım)

on : Haftanın günlerinde bir olayın gerçekleştiğini anlatırken.

She makes a cake on Tuesday.(Salı günü kek yapar)

Bir olayın belli bir tarihte olduğunu söylerken ;

We have a meeting on the 31st of January.(Ocağın otuz birinde toplantımız var)

in : Bir olayın belli bir

Yılda – Lima was born in 1978.

Mevsimde –Let’s go to Antalya in Summer.

Ayda olduğunu söylerken.- It was in June.

Sabahleyin,Akşamleyin,öğlenleyin olduğunu söylerken.in the morning,in the evening,in the afternoon.

preposition of time

CEVAP VER