Present Perfect Continuous

0
3936

Kullanım yerlerini sırayla görelim daha sonra yapısal özelliklerle devam edeceğiz

1)Farzedinki bir olay geçmişte başladı ve halen devam ediyor.For nine hours ,since 1901 gibi zaman ifadeleri kullanılır.

I have been studying English for five hours.
Beş saattir İngilizce çalışıyorum.(Çevirisi şimdiki zaman gibidir ancak bu olayın geçmişten konuşma anına değin devam ettiği aşikar)

My father has been working in Tofaş since 1978.
Babam 1978 den beri Tofaşta çalışıyor. 78 de başladı ve hala çalışıyor.

2)Son günlerde ve yakın zamanda olan olayları for yada since olmaksızın ,özellikle recently ve lately kullanarak ifade ederiz.

Recently,Buse has been learning English.
Son günlerde Buse İngilizce öğreniyor.

Mehmet and Veli haven’t been coming to English classes lately.
Mehmet ve Veli son zamanlarda ingilizce derslerine gelmiyor.

Bu yapı kendi içerisinde recently-lately anlamlarını zaten taşır bu yüzdendir ki ifadelere çok dikkat etmek gerekir,yoksa kurduğunuz bir cümle bir hakarete yada aşağılamaya dönüşebilir.

present perfect continous

Uyarı : Have you been smoking? gibi bir soru üstün başın sigara kokuyor anlamına gelebilir.

Uyarı : Continuous form da kullanamaduğımız fiileri present perfect tense ile ifade ederiz.

Görkem has been needing money for ten days. “needing”olmaz

Görkem has needed money for a long time.

have been/has been -ing takısı eklenen fiilden sonra kullanılır.

I

We

They

You

Selen and Ali

have been taking Turkish courses

for a year

since 2007

He

She

It

Selen

Ali

has

Özne + have/has + been + Yüklem(-ing)

Olumsuz cümlelerde not(değil) olumsuzluk kelimesi kullanılır.

I

We

They

You

Cem and Namık

have not

(haven’t)

been lifting weights

He

She

It

Rıza

Hale

has not

(hasn’t)

Özne + haven’t/hasn’t + been + yüklem(-ing)

Sorularda have ve has özneden hemen evvel gelir.

Have

I

we

they

you

Cemre and Alican

been cooking for an hour ?
Has

he

she

it

Cemre

Alican

Have/has + Özne + been + Yüklem(-ing) ?

Örnek cümeleler

Sesli diyalog present perfect continuous tense

Belgesel yapımcıları ile bir röportaj
Present Perfect Continuous Dinleme Parçası

CEVAP VER