relative clauses

0
3949


Relative clause Türkçe karşılığı olarak sıfat cümleciği – ilgi cümleciği yada cümlesi,tamlaması gibi anlamlara gelir.

Relative clause ları ekstra başka bir cümle kurmadan birşey hakkında ek bilgi vermek maksadıyla kullanmaktayız ve böylelikle ifade etmek istediklerimiz daga akıcı hale alır ve kelime tekrarlarından kaçınmış oluruz.

Relative Clause nasıl oluşturulur ?
Farzedin ki kadının biri Emrah ile konuşuyor.Onun kim olduğunu öğrenmek istiyorsunuz ve bir arkadaşınıza onu tanıyıp tanımadığını soracaksınız.Şöyle diyebilirsiniz :
A woman is talking to Emrah.Do you know the woman?
Bir kadın Emrahla konuşuyor.Kadını tanıyor musun?
Sizcede böyle sormak işi uzatmıyormu ? Relative clause ile bu iş daha kolay olabilirdi.Her iki cümledi bilgileri bir cümlenin içinde birleştirmelisiniz.En önemli olanla başla (senin için) – Yukarıdaki örnekte ‘kadının kim olduğunu bilmek istiyorsun’

Do you know the woman …

Arkadaşının o anda kadından haberi olmayabilir yada birden fazla kadın olabilir etrafınıza o anda ,ekstra bilgiyide katmanız gerekiyor.

The woman is talking to Emrah.
Kadın Emrahla konuşuyor.

‘The woman’ kelimesini cümlenin başında kullan sadece ,ikinci bölümde kelimeyi bir relative pronoun ile değiştir (insanlar için relative pronoun(bağ zamiri) ‘ who ‘ sözcüğüdür.Sonuç olarak karşımıza şu cümle çıkar :

Do you know the woman who is talking to Emrah?
Emrahla konuşan kadını tanıyormusun ? (Bu cümlede who kelime the woman kelimesinin yerini tutmaktadır.

relative pronouns (bağ zamirleri)

Yukarıdaki açıklamalarda bir bağ zamirinin nasıl kullanıldığını gördük şimdide hepsine örnekleriyle beraber bir göz atalım.

relative pronoun kullanım örnek
who insanlar için kişi zamirleri yada nesne zamirleri I will tell him about the man who has moved on the second floor
which hayvanlar için kişi zamirleri yada nesne zamirleri Have you noticed the dogs which are barking in the school garden?
which tüm bir cümleden bahseder He wanted to learn about which scared me.
whose hayvanlar yada insanlar için sahiplik Have you seen the student whose father is a plociman?
whom insanlar için nesne zamiri We were invited by the head master whom we saw in a meeting.
that hayvanlar ve insanlar için kişi zamirleri yada nesne zamirleri She didn’t see the chair that stands at the entrance.

Defining relative clauses

(diğer adıyla identifying relative clauses yada restrictive relative clauses) genel bir tanım yada ifade hakkında genel bilgi veren sıfat cümleleridir ve virgülsüz kullanılırlar.Bu yapı genel itibariyle basit tanımlamalarda ve açıklamalarda kullanılır.

A student is someone who studies .
Öğrenci ders çalışan(öğrenim gören) kimsedir.

Nesne zamirleri relative clause larda kullanılmayabilir.

The exam (which) we took on Friday was really difficult.
Cuma günü girdiğimiz sınav çok zordu.

Non-Defining Relative Clauses

Birşey hakkında ekstra bilgi verir ve tanımlama yapmaz , relative clause dan önce ‘,’ (virgül ) kullanılır ve cümle bittikten sonrada , kullanılır.

Nesne zamirleri cümleden atılamaz.

The exam ,which) we took on Friday, was really difficult.

CEVAP VER