reported speech

0
1618

dolaylı anlatım nedir


Dolaylı Sorular

Başka bir kimsenin söylediklerini anlatmak istediğimizde genelde konuşmacının kullandığı kelimelerin aynısını kullanmayız.Bundan dolayıdır ki söylenenleri dolaylı anlatıma çevirmek için bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor.Bu yapı düz cümle ve sorularda farklı şekilde oluşturulmaktadır.

Düz cümelerde dolaylı anlatım

Düz cümlelerde değişiklik yaparken aşağıda verilenler üzerinde değişiklik yapman gerekip gerekmediğini kontrol edin

  • Zamirler
  • Geniş zamanla yüklemler (Üçücü tekil şahıslar )
  • Yer ve zaman zarfları
  • Zamanlar (tenses) (Geriye doğru)
Türü dolaylı anlatım örnekleri
direk konuşma


“I speak Turkish.”
dolaylı anlatım


He says that she speaks Turkish.
dolaylı anlatım

(backshift)

He said that she spoke Turkish.

Soruları değiştirirken whether yada if kullanmalıyız.

ingilizce

direct speech indirect speech

CEVAP VER