should

0
3826

Çoğunlukla öneri ve tavsiyede bulunmak maksadıyla kullanılır.Zorunluluk ve beklentileri ifade ederkende tercih edilebilir.

  • Tavsiye (Recommendation)

We should study more so we can get high marks like Jenny.
Daha çok çalışmalıyız böylece Jenny gibi yüksek notlar alabiliriz.

  • Öneri (Sugesstion)

If you go to Turkey,you should join a tour round the historical peninsula.
Türkiye gidersen tarihi yarımada turuna katılmalısın.

  • Zorunluk (Obligation)

I should come to English classes at ten o’clock.
Saat onda İngilizce derslerine gelmeliyim.(Gelmek zorundayım)

  • Beklenti (Expectation)

They should arrive at Manavgat.
Manavgat’a varmış olmalılar.

  • Olumlu cümle

I

İsmail

You

They

We

You

He

She

Melissa

The dog

It

should wait here for an hour

Özne + should + Yüklem

  • Olumsuz Cümle

I

Recep

You

They

We

You

He

She

Merve

The dog

It

should not

shouldn’t

wait here for an hour

Özne + shouldn’t + Yüklem

  • Alternatif kullanımlar

tavsiye,öneri için >>>> ought to
zorunluk için >>>> be supposed to
beklenti için >>> ought to,be supposed to  should yerine kullanılabilir.

Farklı durumlar should nasıl kullanılır ?  tablo bu soruya cevap olacak.

Futbol hakkında bir sohbetCEVAP VER