simple past tense konu anlatımı

0
1426

was-were video konu anlatımı

Simple past tense video ders 2 (geçmiş zaman hareket cümlesi)

Düzenli fiiller

Düzensiz fiiller

İngilizce geçmiş zaman diğer adıyla simple past tense , belirli bir zamanda olmuş gerçekleşmiş ve sona ermiş eylemlerin ifade edilmesinde kullanılmaktadır.Olayın vakti yani olduğu zaman önemlidir , net olarak bilinmesi gerekir.Birkaç simple past tense örnek cümlesi görelim :
Harun scored in the match yesterday.
Harun dünkü maçta gol attı. (Bu örnek cümlede olayın olma vakti “dün”
I wrote an article about simple past tense last week. (Geçen hafta olduğunu söyleyerek olayın olduğu vakit vurgulanıyor)
Geçen hafta simple past tense ile ilgili bir makale yazdım.
Simple past tense olumlu cümle yapısı
Olumlu cümle kurmak için yükleme -ed takısını eklemek zorundayız ancak fiilinde düzenli olması gerekiyor.Düzensiz fiillerde fiili past formda kullanmalıyız.
Düzensiz fiiler listesi ve fiillerin 2. halleri
Düzensiz fiiler ile örnekler :
Uygar lost his key last Wednesday .
Geçen çarşamba Uygar anahtarını kaybetti.
Aşkın paid all the bill in the canteen at the weekend.
Aşkın, hafta sonu kantinde tüm faturayı ödedi.
Düzenli  fiiler ile örnekler :
Kaan cleaned the place he had painted.
Kaan boyadığı yeri temizledi.

Simple past tense olumsuz cümle yapısı
Olumsuz yapmak için yüklemden önce ” did not “(didn’t) kullanmalısınız .
Leyla didn’t study simple past tense negative sentences last night.
Leyla dün gece simple past tense olumsuz cümlelere çalışmadı.
Simple past tense soru cümle yapısı
” Did ” yardımcı fiil olarak yüklemden önce kullanmalısınız.
Did Ferit see Özkan ?
Ferit , Özkan’ı gördü mü?
simple past tense örnekler
I forgot to get the documents which I left in my briefcase.
Evrak çantasında bıraktığım evrakları almayı unuttum.
I told Hale to get on my car but she wanted to walk for a healthy life.
Hale’ye arabamı binmesini söyledim ama o sağlık bir yaşam için yürümek istedi.
The alarm clock didn’t ring in the morning today so I was late for my date.
Alarm saati bugün sabah çalmadı bu yüzden randevuma geç kaldım.
Does Ahmet know where his father went ?
Ahmet babasının nereye gittiğini bilir mi?
Did Ahmet go for a walk ?
Ahmet yürüyüşe mi çıktı?
Seher did the homework.
Seher ev ödevini yaptı.
Were all of them at home?
Onların evde miydi ?

CEVAP VER