some any

0
2241


some biraz birkaç anlamıyla sayılabilen ve sayılamayan isimlerden önce birşeyin miktarını belirtmek amacıyla kullanılır.Some kelimesinin  a few ve a little arasındaki farkı sorarsanız şöyle açıklamak gerekir : some kullanıldığı zaman belirsizlik söz konusudur yani ‘ bazı ‘ anlamı taşır.

Sayılabilen isimlerden önce ;

Recep has some ideas.
Recebin bazı fikirleri var. (Reecebin birkaç fikri var)

The writer got some words to say.
Yazarın söylenecek birkaç sözü vardı.

Bring me some apples , some pears and some bottles of coke.
Bana birkaç elma , birkaç armut ve birkaç şişe kola getirin.

Sayılamayan isimlerden önce ;

Some yogurt could be used.
Biraz yogurt  kullanılabilirdi.

any : hiç ,  herhangi anlamıyla hem sorularda hemde olumsuz cümlelerde kullanılmaktadır.

Sorularda any ;

Have Ramazan seen any thieves?
Razaman hiç hırsız görmüş mü?

Olumsuz cümlelerde any ;

No , he hasn’t seen any thieves.
Hayır hiç hırsız görmemiş.

Not :  any hem sayılabilen hemde sayılamayan isimlerden önce kullanılır.

some and any

öneri – teklif söz konusu oluduğunda some sorularda kullanılmalıdır.

Would Selin like some ayran ?
Selin biraz ister mi?

CEVAP VER