Ürün Olarak Çeviri

0
504

Çeviri ürünü, soyut bir biçimde bilişsel düzlemde var olan bir olgunun gerçek dünya
üzerindeki izdüşümünü oluşturur. Çeviri ürünü, çeviri sürecinin bir sonucu olarak ele
alındığında, sürece dair çalışmalara da ışık tutabilecek bir kaynak görevi görebilir.
Bu nedenle çeviri ürün olarak ele alındığında genellikle anlaşılan yazılı çeviri ve
yazılı çeviri etkinliğinin sonucu olarak ortaya çıkan çeviri metindir. Holmes/Toury
haritasında yer aldığı şekliyle çeviribilimin ürün odaklı çalışmaları da ortaya çıkan
bu metin üzerinden gerçekleştirilir. Yazıcı ise, çeviri ürünlerinin çeviribilimin kendi
içinden çıkan kuramlarca betimlenerek, toplumun çeviriye bakışını kültürel ve sosyopolitik
sebep – sonuç ilişkileri içerisinde incelendiğini söyler Bir ürün olarak ele
alınan çeviri aynı zamanda çeviri çalışmalarının tarihçesinde de yer alır. Özellikle
Batı kültürü içerisinde çeviri araştırmaları kutsal metinlerin çevirileri ve bu
çevirilerin kaynak metin ile ilişkisinin sorgulanmasıyla doğmuştur

Paylaş
Önceki İçerikÇeviri Süreci
Sonraki İçerikİşlev Olarak Çeviri

CEVAP VER