will

0
6754

1)Konuşmacının birşeyi gönüllü olarak yapacağını ifade eder.Bir kimse gönüllü olarak başka birisi için birşey yapmayı teklif ederse will ile ifade eder.Başkasının şikayet yada yardım isteğine cevap veririz.Soru kalıbıyla kendimize yardım isteyebiliriz.Birşeyi yapmaya gönlümüz yoksa bunuda “will not / won’t” ile ifade ederiz.

I will cook the meal as soon as George brings the vegetables.
George sebzeleri getirir getirmez yemeği yapıcam.

Will you take me to the First Street?
Beni birinci caddeye götürürmüsünüz?(götürecekmisin? – bir yardım isteği var)

I will not tidy your room.
Odanı toplamayacağım.

2)Söz verirken ;

I will not make any noise in English classes.
İngilizce derslerinde gürültü yapmayacağım.(Söz yapmıcam gibi)

Trust me! I will come back on time after cinema.
Bana güven!Sinemadan sonra zamanında geri gelicem.

3)Gelecekle ilgili genel bir tahminde bulunurken will (to be going to ile yer değiştirebilir bu drumda) Bu ifadelerde bir kesinlik yoktur.Olma olasılığı düşük gibidir.

Our finance system will get better in the next years.
gelecek yıllarda finans sistemimiz daha iyi olacak.

You will be rich in a short time.
Kısa zamanda zengin olacaksın.(tahmin sadece ,üç vakte kadar zengin olmak gibi )

Uyarı : while,when, after, by the time, before,unless,as soon as, if gibi zaman ifadelerinin olduğu yan cümlelerde kullanılamaz.

When she will come back,we will go on holiday.(yanlış)
When she comes back,we will go on holiday.(Doğru)

4)Bir işi yapmaya konuşma esnasında karar verilmişse ;

Melinda : Let’s watch a film at my home tonight.
Raymond : Ok.I will come at 10 o’clock.

Yukarıdaki diyalogta film izleme teklifi aniden yapılıyor ve Raymond o anda karar veriyor.

Mother : Have you got a plan for tonight?
Raymond.Oh,yes.I am going to see a film with Melinda.

Daha önceden teklif aldığı ve karar verdiği için to be going to ile ifade ediyor.

Zarf yerleşimi :

Will active / Passive

She will do it soon.
It will be done soon.

will future

Will Olumlu düz cümle

Subject + will + Verb

She

He

You

It

They

We

I

Hande

Murat

will graduate next year.

after two days.

Will soru cümlesi

Will + Subject + Verb ?

Will she

he

you

It

they

we

I

Şehnaz

Şahika

see the film ?

Will olumsuz yapı

Subject + won’t/will not + verb

She

He

You

It

They

We

I

Tankut

Burhan

will not

won’t

read it all

Will future video ders anlatımDinleme – will
will dinleme parçası

Will ile örnek cümleler

CEVAP VER