would

0
4721

Çoğu zaman koşul cümlelerinde(conditional clauses) karşımıza çıkar.Ayrıca geçmişteki tekrarlardan bahsedetmek için kullanırız.”Will” için geçmiş zaman formu olarakda kullanılır.

  • Tekrar(used to kullanılabilir would yerine)

When they were in the village they would always get up at 5 o’clock.
Köydeyken sürekli beşte kalkarlardı.

  • Şart cümlesi

If Nalan lent me money , that little girl would not die.
Nalan bana borç para verseydi,o küçük kız ölmeyecekti.

  • Will’in geçmiş zaman formu

I told him inflation in Turkey would burst.
Türkiye’de enflasyonun patlama yapacağını ona söyledim.

  • Would olumlu

I

We

She

It

Ahsen

Şahsenem

You

They

would cut the grass.

Özne +would +Yüklem

  • Would olumsuz

I

We

She

It

Ahsen

Şahsenem

You

They

would not eat more.

Özne +would not+Yüklem

Would

I

We

She

It

Ahsen

Şahsenem

You

They

call you ?

Geniş,Geçmiş ve Gelecek zaman yapılarında would hakkında bilgileri tablodan alabilirsiniz.

Kübadan bahseden iki kişinin konuşması…
dinle

konuşmanın metni için tıkla


CEVAP VER